çocuklarda cesaretHayatımızda yeni bir işe kalkışabilmek önemli ölçüde cesaretimizin olmasına bağlıdır. Peki insan nasıl cesur olur?

Önce tersten başlayalım: Cesaret kırıcılardan… Başlıca cesaret kırıcılaryapılacak eylemin olumsuz sonuçlarından geri dönüşü olmama ihtimali ve ortaya çıkacak olumsuz sonuçları kucaklayamamadır. Zaten cesaretyüreklilik kelimesinden gelir ve tıpkı bir bilgisayar oyunundaki gibibirkaç kalbi olan insanlar cesurca davranabilirler. Başarılı olacağını bilenler ya da olası olumsuz sonuçları abartmayanlar daha cesur olabilirler. Cesaret her şeyden önce insanın kendine güvenmesine bağlıdır. Kendine güven ise kendiniz hakkında sizin ve çevrenizin olumsuz yargıları olmamasına bağlıdır. Kendine güveni geliştirmenin en iyi yollarından biri küçük projelerden başlayarak giderek daha büyük projelerle uğraşmaktır. Bu yolla kendine güven adım adım gelişecektir.

Cesaretin en önemli kaynaklarından biri insanın kendini tanımasıdır. İnsan önemli ölçüde kendi yeteneklerini iyi tanıyorsa başarılı olacağına inanır ve hedefine/amacına ulaşmak için cesaretle yola çıkar. Dolayısıyla kendini tanımayan insanlar nerede ne kadar başarılı olacaklarını bilemedikleri için çekingen davranabilirler.

Bir yan olasılık olarak da bazen kendini tanımamak/bilmezlik de cesarete yol açabilir. Kişi kendini bilmez bir şekilde hiç yeteneği olmadığı bir işe girişebilir. Ancak şaşırtıcı bir şekilde böyle biri de cesaretle kalkıştığı işte başarılı olabilir. Bunun nedeni insanın öğrenebilme becerisidir. Bazen hiç bilmediğimiz bir işte işe yapmaya kalkışırız ve başta zorlansak da zaman içinde o işi yapmayı öğreniriz ve başarılı oluruz. Öyleyse her seferinde yeteneğimizi ya da işi bilmemizi gerektiren bir koşul da yok. Bazen cesaret fitili ateşlemek bizi ilerletir. Hiç dil bilmeden yurt dışına okumaya ya da çalışmaya giden ve orada başarılı olan insanlar bu duruma bir örnektir. Cesaretin kaynaklarından biri de yapılacak işi/görevi tanımaktır. İş ve görev hakkında yeterli bilgiye sahip olan insanlar son derece hızlı bir şekilde görev için harekete geçerler. Bazen de tersine iş hakkında eksik bilgi sahibi olmak insanın kolayca harekete geçmesine neden olur. İşin/görevin ne kadar zor olduğunu bilmiyoruzdur; onun için harekete geçeriz.