Çocuğa selamlaşmayı öğretmek çocuğa selam vermeyi öğretmek çocuklarda tanışma


Dostça bir selamlaşma, bir çocuğun sahip olabileceği en basit ve en takdire şayan davranışlardan biridir. Çocuklar yaşlarına bağlı olarak farklı becerilere sa­hiptir. Üç ile beş yaş arası çocuklardan kişiye bakıp merhaba demesi ve belki el sıkışması beklenebilir. Altı ile dokuz yaş arası çocuklar “Anne bu Pete, Pete bu annem” şeklinde basit bir tanıştırmayı becerebilirler.

On yaşından itibaren bir çocuk arkadaşlarını ailesine tanıştırdığı arkadaşıyla nasıl tanıştığı ya da arkada­şının nelerden hoşlandığı gibi tanıtıcı konuşmalar yapabilirler. Eğer kendisini tanıştıran kimse yoksa (sekiz – on iki yaş arası) çocuklar kendilerini büyükle­re nasıl takdim edeceklerini bilmelidirler. Yetişkin kişiler kendilerine nasıl hi­tap edileceği konusunda aksini söylemediği sürece onlara bey, hanım demek adettir.

Canlandırma yaparak tanışma provaları yapın. Çocuğunuza tanışma sonrası sohbete nasıl devam edebileceği konusunda fikir verebilirsiniz. Dostça selam verdiklerini gördüğünüzde onlara ne kadar harika olduklarını söylemeyi ihmal etmeyin.