çocuklarda sağ el kullanımı

çocuklar 4 yaşında sağ kouktamı yoksa soldamı uyumalı


Hangi eli kullanacakları konusundaki kararları hayatlarının ilk iki yılı boyunca sürekli değişecektir. Çocuğunuzun bir şeyler karalarken hiç düşünmeden iki elini birden kullandığını görmüş olabilirsiniz ama bu onun ileride iki elini birden kullanabileceği anlamına gelmez. Bu daha çok hangi eli kullanmak istedikleri konusunda verdikleri kararların bu yaşlarda tamamıyla dengesiz olmasından kaynaklanır ve bu denge okul öncesi çağın son dönemlerine ulaşmadan tam. olarak kurulamaz. İnsanların yaklaşık yüzde doksanı sağ ellerini kullanır ve bu oran farklı kültürlere göre değişiklik gösterir. Sol ellerini kullanan çiftlerin sağ ellerini kullanan çiftlere göre yine sol elini kullanan bir çocuğa sahip olmaları ihtimali daha yüksek olduğundan bundan bir parça da olsa genlerimiz sorumludur diyebiliriz. Elbette böyle bir iddiayı sürdürebilmemiz için annesi babası solak olan çocukların sadece yarısının ileride solak olmasından ve sadece babası solak olan çocukların aksine sadece annesi solak olan çocukların ileride sol elini kullanmayı tercih etme ihtimallerinin daha yüksek olmasından başka belli bir genetik model yoktur. Diğer problemse nüfus içinde sol elini kullanan insanların gerçek yüzdesinden emin olamayışımız.

Çünkü değişik kültürlerdeki farklı yaklaşımlar bu oranı fazlasıyla etkiler. Mesela sadece birkaç nesil önce İngiltere’de sol elini kullanmaya yatkın çocuklar sağ ellerini kullanmaları için özellikle teşvik edilirmiş. Şu an bile solak olmanın pek uygun görülmediği kültürler bulmak imkansız değildir, üstelik bu kültürlerde gerçekten çok az sayıda solak insan yaşamaktadır. Buna karşılık aynı etnik kökene sahip çocuklar Batı ülkelerinde büyüdüklerinde sol elini kullanan insanların oranı artmaktadır. Çocuklar etraflarında gördükleri insanları taklit etmeye de oldukça meyillidir. İşte bu da sadece annesi solak olan çocukların neden genel olarak solak olmayı tercih ettiklerini biraz olsun açıklayabilir. Hangi eli kullandığımız beynin yapısına yansır. Sağ elini kullanan yetişkinler daha derin beyin oluklarına sahip olurlar ve gri maddenin (akson ve dendritler içerir) beyaz maddeye oranı sol frontal lobda sağdakinden daha yüksektir. Beynin yarımküreleri arasındaki asimetri beynin dille ilgili alanlarında gebelik sürecinin yaklaşık 29. haftasında ortaya çıkmaya başlar. Ama beynin gelişimi olağanüstü esnek olduğundan hangi eli kullandığımızın kişiliğimiz ve becerilerimiz üzerinde büyük ayrımlar yaratması pek olası değildir.