hırsız6 yaş çocuğu hala kendisine ait olmayan eşyaları veya paraları izinsiz olarak elde etme girişimlerinde bulunuyorsa, çalma bir davranış bozukluğu olarak kendini göstermeye başlamıştır ve tedavi gerektirir. Çünkü, ilkokul döneminden itibaren çocuktaki mülkiyet duygusu gelişmiştir. Yani çocuk aşırdığı şeyin kendisine ait olmadığının ve yaptığı davranışın doğru olmadığının bilincindedir. 7- 8 yaşlarından itibaren görülen çalma davranışı, bir an önce önlenmek üzere tedavi edilmelidir.

Aksi takdirde sorun, ileriki yıllarda çözümlenmeyecek ve “Kleptomani (çalma hastalığı)” hastalığı şeklinde devam edecektir. Kleptomanik hastalar, maddi güçleri elverdiği halde kendilerine ait olmayan eşyaları alır ve bu şekilde kendilerini tatmin etmeye çalışırlar. 3-6 yaşları arasındaki çocuklar, gittikleri evlerde veya kreşte arkadaşlarında gördükleri objeleri ve oyuncakları almakta sakınca görmezler. Çocuğun bu davranışının altında yatan neden, beğendiği nesneyi yanında bulundurmaya çalışmaktan öte bir şey değildir.

Okul öncesi dönemde mülkiyet duygusu tam olarak gelişmediği için, çocuklar, başka birine ait bir eşyayı izinsiz olarak almanın kötü bir davranış olduğunu anlamakta güçlük çekerler. Örneğin 2 yaşındaki bir çocuk, Ben merkezcidir; her şeyin kendisine ait olduğunu ve çevresinde beğendiği ya da ihtiyaç duyduğu objeleri alabileceğini düşünür ya da izinsiz kullanır. Senin, benim, onun kavramlarını ayırt edemez. . Bazen beğendiği oyuncakları ya da arkadaşının eşyasını alıp eve getirebilir Çocuk zamanla kendisinin olanla olmayanı ayırt etmeye başlar ama bencil tutumu uzun süre devam eder. 3-4 yaşlarında çocuk sormadan bir şeyin alınmayacağını bilir, ama karşı koyamaz. Bu yaşlardaki çocukların diğerlerinin eşyalarını alma davranışları çalma olarak kabul edilmez