içedönük utangaç kızUtangaçlık Nedir?

Utangaçlık en geniş tanımıyla herhangi bir anda,bulunulan ortamda ilgi odağı olmaktan korkmak ve içe kapanmaktır.Çok sık görülen bir duygu durumudur ve aslında yeni sosyal ortamlarda organizmanın kendisini güvende hissetme ve koruma amaçlı bir duygusu olarak da görülebilir. Utangaçlığın düzeyi ve bireyin hayatını ne ölçüde etkilediği önemlidir.Sosyal faaliyetlerde ve ortamlarda yer almayı engellemiyorsa normal savunma mekanizmaları ve dönemsel duygu durumları olarak değerlendirilebilir.Ancak sosyal hayatı engelleyici boyutlara ulaşan bir utangaçlığın pek çok nedeni olmakla birlikte en temel sebep kendine güvensizliktir.Bu açıdan sonuçları bakımında bir sosyal fobi olarak görülebilir.

3-6 Yaş Çocuklarında Utangaçlık

Utangaçlık en yoğun olarak çocuklarda ve 3-6 yaşlar arasında görülür.Bu yaşlar çocuğun birey olarak kendini fark ettiği,başkalarından bağımsız hareket etmeye başladığı dönemlerdir.Aynı zamanda düşünmeye, yargılarda bulunmaya,beğenilerini ya da sevmediklerini söylemeye başlamıştır.O başkalarından farklı bir bireydir.Bunu anlamaya başladığı an aslında başkalarıyla paylaştığı bir ortamı da fark etmeye başladığı andır. Bu ‘başkaları’ onun için önemlidir,çünkü kendisini nasıl değerlendirdiklerini önemser.Bu toplumsal bir varlık olduğunun da göstergesidir.Toplum içinde ve başkalarının gözünde yanlış yapan,beğenilmeyen biri durumuna düşmek istemez. Korkar,çekinir,utanır.Bunlar son derece normal duygulardır.Bu haliyle döneme özgüdürler ve çocuk kendisiyle ilgili algılamaları güçlüyse,kendine öz güveni varsa ve aile tarafından bu destekleniyorsa utangaçlığını aşar ve sosyal fobiye ya da sosyal kaygıya dönüşmeden biter.

Utangaçlık Genetik midir?