çocuklarda intikamEbeveyni ile çeşitli sebeplerle ciddi sorunlar (çocuğa göre ciddi) yaşayan bazı çocuklar, bilinçaltlarında gizledikleri kin duygularını zamanla intikam hissine çevirebilirler. Ebeveynlerinin zayıf yönlerini keşfeder ve onları kasıtlı olarak üzmek isterler. Bu durumda ebeveyn, her şeyden önce çocuğu ile kopmuş olan sevgi bağını kurmalı, sonrasında çocuğun olumsuz davranışlarına yoğunlaşmalıdır.

Acaba Sizden İntikam mı Alıyor?

Çocuğunuz rahatsız olduğunuzu bildiği halde birtakım davranışları kasıtlı olarak mı yapıyor? Siz sinirlendikçe veya üzüldükçe o mutlu mu oluyor? Öyle ise çocuğunuz ya bilinçli olarak veya bilinç altına gizlenmiş birtakım duygular nedeniyle sizden intikam alıyor olabilir. İntikam arayışındaki çocuk, sevilmediğine inanır ve intikam duygusu taşıyan çocuk ile ebeveyni arasında yeterli sevgi bağı kurulamaz. Bu çocuklar kendilerini incinmiş gibi hissettiklerinden, muhataplarını da incitmek isteyebilirler. Özellikle ebeveyninin rahatsız olacağı davranışlarda bulunurlar.

Mesela; ebeveyn kızdığı halde gülmeyi tercih edebilirler. Bu şekilde davranırken “Ben intikam alıyorum:’ diye düşünmezler, fakat iç dünyalarında şekillenen öfke, bu tarz negatif davranışlara  neden olabilir. Ebeveyn bu durumda sinirlenmemeli ve çocuktaki bu davranışın, nasıl davranacağını bilememekten kaynaklanan bir umutsuzluk eseri olduğunu bilmelidir. İntikam arayışındaki çocuğa karşı ebeveyn kesinlikle sert tepkilerde bulunmamalıdır. Sert tepkiler inatlaşmaya ve aradaki ilişkinin tamamen bozulmasına sebep olabilir. Ebeveynin amacı; öncelikle aradaki duygusal bağı yeniden kurmaya çalışmak olmalıdır. Bunun için sıcak tepkilere ve samimi yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Başlangıç için içten bir konuşma yararlı olacaktır. Aradaki sevgi ve saygı bağı bu şekilde kurulduktan sonra, intikam göstergesi olan negatif davranışlar ortadan kalkacaktır. Evet ebeveynler! Çocuklarınızı dikkatlice gözlemleyip intikam amacı taşıyıp taşımadıklarını anlamaya çalı,şın. Sonrasında da sevgi dolu yaklaşımlarınızı onlardan esirgemeyin.