güzel kız çocuğuBir çocuğu popüler yapan nedir? Karşılıklı iletişim kurabildiği iyi bir en iyi arkadaşı olan çocukların yaşıt grupları arasında reddedilme ihtimali daha düşüktür. Buna göre arkadaşları olmayan çocuklar sosyal ilişkiler konusunda pek becerikli değildir. Bu onların bir şeye nasıl dahil olacaklarını tam olarak bilememelerinden kaynaklanıyor olabilir. İyi bir arkadaşa veya arkadaşlara sahip olmak çocuğun sosyal statüsünü yükseltir. Fakat popüler ve sevilen biri olmak ya da bundan yoksun olduğunu hissetmek bir çocuğun daha çok diğer insanlar tarafından nasıl değerlendirildiğiyle ilgili bir şeydir. Kendisini sevilen veya sevilmeyen yapan en önemli etmenlerin başında çocuklukta kazandığı sosyal iletişim kurma becerilerinin olması aslında ilginç bir konudur. Bir deneyde araştırmacılar bir oyun odası hazırlamış ve dışarıdan gelen çocuklardan odada zaten bir süredir devam eden oyuna katılmalarını istemişlerdir. Vardıkları sonuçsa sevilen, popüler çocukların oyunu bölmeye yanaşmak istememeleri olmuştur. Ama oyuna hemen katılmasalar bile odada neler olduğunu anlamak için etrafı iyice izledikleri fark edilmiştir. İlgiyi kendi üstlerine çekmeye çalışmaktansa diğer iki çocuğun yaptıklarına uygun ve hassas yorumlarda bulunmayı ve oyunlarına yavaş yavaş katılmayı tercih ettikleri görülmüştür. Bir süreç içinde ilerleyerek başkalarının kurduğu bu oyuna pozitif katkılarda bulunmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Varılan bu sonuç bize popüler olarak adlandırdığımız çocukların öncelikle etraflarında neler olup bittiğine dikkat etiklerini, böylece diğer çocukların onlara sunduğu şeyin içeriğini anlamaya çalıştıklarını gösteriyor.