Çocuklarda sosyal problemler çocuklarda duygusal problemler çocuklarda psikolojik problemleri çocuklarda aşırı sinirlilik


Bazı çalışmalar sosyal-duygusal problemler (öm. arkadaş ilişkisinde güçlükler, korkaklık) ve motor işlevlerde gecikme gösterenlerin dikkat sorunlarının daha büyük olasılıkla süreğen olabildiğini bildirmiştir. Tersine, annenin eğitim düzeyinin yüksek olması, aile düzeninin iyi olması, daha az sağlık probleminin olması, daha yüksek zeka düzeyinin olması ve daha güçlü sözel ifade etme becerisinin oluşu dikkat güçlüklerinin ortadan kalkmasında iyi gidiş etmenleri olarak saptanmıştır.

Çalışmalar, okulöncesi yıllarda aşırı sinirlilik ve dürtü denetim bozukluğu ile örtüşen dikkat sorunları olan çocukların sıklıkla bu sorunların okul yıllarına taşıdığına işaret etmektedir. Buna karşı, bu sorunları olan okul öncesi çocukların yaklaşık yarısının sorunlarının azaldığı veya geçici olduğunu da göstermektedir. Diğer çalışma sonuçlan da okul-öncesi yaşlarda ilgisiz, reddedici veya katı anne-babalık tutumları olan ebeveyne sahip çocukların daha büyük olasılıkla aşırı hareketlilik, uyumsuzluk, saldırganlık ve dürtüsel davranışlar gösterdiğim düşündürmektedir. Diğer yandan, sıcak ve uygun şekilde sınırlamalar koyan ailelerde bu tür küçük çocukların sosyal ilişkilerde daha uyumlu davranışlar geliştirdiği gözlenmektedıir.