Çocuklarda davranış sorunları çocuklarda davranış bozuklukları çocuklarda davranış problemleri


Uzun süreli davranım sorunları ve davranım bozukluklarının ortaya çıkmasında pek çok faktör (biyolojik ve çevresel) birlikte etki gösterir. Bu faktörler tek başlarına bozukluk gelişmesinde genellikle yeterli olmayabilir.

Ebeveynlik tutumları ve ebeveyn-bebek ilişkisiyle çocuğun kendi kendini denetleyebilmesi, dürtülerini kontrol edebilmesi arasında bir ilişki bulunur (Lecuyer ve Houck, 2006) Davranım bozukluklarının gelişimini önlemek tedavi etmekten hem daha kolaydır hem de daha etkilidir.

Ancak koruyucu pek çok faktör uygulansa da davranım sorunları görülebilir. Bu sorunlarda ebeveynlerin öncelikli olarak uygulaması gerekenler arasında “doğru ve tutarlı sınır koymayı öğrenmek” akla gelebilir.