Çocuklarda bağlanma çocuklarda bağlanma örüntüsü çocuklarda davranış bozukluğu


Kaçıngan bağlanma örüntüsü olan kişiler bağlanmayla ilişkili duygu ve davranışları en aza indirme çabası nedeniyle, genellikle başkalarıyla uyumlu olma eğilimi gösterirler. Temelde yer alan kendilikleriyle ilgili “yaralanmaz” veya “incinmez” olma kavramını ve başkalarıyla ilgili “güvenilmez” olma inancını sürdürmeye yönelik davranışlarda bulunabilirler. Sıkça öfke veya darılma, gücenme şeklinde davranışlar gösterebilirler.

Davranım bozukluğu veya antisosyal kişilik özellikleri olanlarda bu tarz bir bağlanma biçimi çok sık görülür. Dirençli bağlanma örüntüsü olan kişi, ilişkilerinde hissettiği kaygılar nedeniyle, ilişki içinde olduğu kişiden uzaklaşmaktan çekinir. Kaybetme korkusuyla bağlanma davranışını arttırır. Dirençli bağlanma örüntüsü olan kişi duyguları abartma, kendisiyle ilgili negatif inançları sürdürme eğilimi gösterir. Okul reddi veya fobiler bu tür bağlanma özellikleri olanlarda daha sık görülür.

Kaçıngan veya dirençli bağlanma örüntüsü geliştiren çocuklar için destekleyici sosyal ilişkiler olmadıkça kayıp ve ayrılık durumlarında oluşan tepkiler olağandışı bir süreç izleyebilir. Kaçıngan bağlanma hikayesi olanlar için, yas tutma aylar veya yıllarca gecikebilir, yine de zorlanma ve huzursuzluk bulunabilir. Dirençli bağlanma hikayesi olan kişilerin tepkileri anormal düzeyde yoğun öfke veya normalden uzun süren suçluluk duygularının hakim olduğu depresyon olabilir.