Family sitting on patio smiling

Aşırı hoşgörülü aile aile tutumları ebeveyn tutumları aşırı hoşgörülü ebeveyn


Otoriter aile tutumunun tam tersidir. Anne-baba baskıcı değil, özgür ve eşit haklara sahip bir çocuk yetiştirmek ister. Fakat burada da aşırı özgür kalan çocukta başına buyrukluk görülür. Çocuğun kendisine ve çevresine zarar verebileceği davranışlarda bile aile müdahale etmez. Çocuğun yaparak ve yaşayarak öğrenmesini ister.

Çocuğa neyi yapıp yapmaması konusunda bilgi verilmediği ve çocuğa model olunmadığı için, çocuğun hata yapma olasılığı yüksektir. Çocuğun hakları sınırsızdır. Çocuğun durması gereken hat, çizilmemiştir. Sınır tanımayan bu çocuklar, okula başlayınca okul kurallarına uymakta büyük güçlük çekerler ve uyum problemi yaşarlar. Bu tutumla yetişen çocuklar, devamlı birilerinden her isteklerinin yapılmasını isterler. Diğerlerinin dikkatini çekmek için çabalarlar. Bencil ve saygısızdırlar. Kendi kafasına göre yaşamak istedikleri için sürekli başlarına bela açarlar.