Toplumun çocuğa bakış açısı nedir? Çocuk yaşamında geçmiş zamanla şimdiki zaman arasında ne gibi farklar vardır? Çocukların toplumdaki yeri nedir? Çocukları topluma kazandırmak için ne yapmamız gerekir?


Son yıllarda çocuğa yoğun bir toplumsal ilgi gösterilmeye başlandı.Diğer önemli toplum hareketleri gibi bu da tek bir kişinin ya da örgütün başlatmasıyle değil, çeşitli yer ve yönlerden birbirini izleyen patlamalar biçiminde ortaya çıktı. Bilim, çocuk ölümlerinin oranında görülmedik bir düşüş sağlamakla bu harekete bir zemin hazırladı. Ardından okullarda çocuklara yüklenen derslerin ağırlığı dikkati çekti. Çocuk sağlığı konusunda yapılan araştırmalar onların mutsuz, yorgun; omuzlarının çökmüş, ciğerlerinin heran vereme dönüşebilecek zayıflıkta olduğunu ortaya koydu. Ve şimdi, yarım yüz yıllık araştırmalara sırtımızı dayayarak, çocukları, onlara hayat veren ve yaşatan biz yetişkinler toplumca ezilen insancıklar olarak olarak görmekteyiz.

Aslında nedir çocuk? İşi başından aşkın bir yetişkin için sadece bir baş belasıdır. Çağdaş şehirlerdeki iç içe yaşantıda çocuklara yer yoktur. Otomobillerins el gibi akıp geçtiği sokaklarda, acelesi olan yetişkinlerin koşuşturdukları kaldırımlarda nasıl yer olabilir onlar için? Kendi işlerini tamamlamaya vakit bulamayan yetişkinlerin, çocuklara ayıracak zamanları da yoktur. Genellikle hem baba hem de ananın çalışması gerekmektedir. Aksi halde, çocuklar da onlarla birlikte yoksulluk çekeceklerdir.

Daha iyi koşullarda yaşayan çocukların hayatları biledört duvar arasında geçer, bakımlarını yabancılar üstlerine almışlardır. Evin ana babaya ait bölümüne geçmelerine izin verilmediği bile olur. Ne onları anlayan biri vardır, ne de kendilerine özgü faaliyetlerini sürdürebilecekleri bir köşeleri. Sessiz olmalı, hiçbir şeye el sürmemelidirler. Çünkü hiçbir şey onların değildir, her şey yetişkinlerin malıdır. Çok yakın zamanlara kadar çocukların benim diyebilecekleri bir iskemleleri bile olmamıştır. Çocuk, yere ya da büyüklerin iskemlesine, koltuğuna oturduğunda azarlanır, biri onu alıp kucağına oturturdu.