tanrıÇocukların merak ettiği ve keşfetmeye çalıştığı bir diğer kavram da Tanrı kavramıdır. Çocuklar genellikle 4 yaşından itibaren Tanrı hakkında fikir yürütmeye başlar. 4 -7 yaşlar arasındaki çocukların Tanrı imgelerini, kendi gelişim aşama­larına ve zihinsel kapasitelerine uygun olarak somutlaştırma ve insanlaştırma şeklindedir. Yani Tanrı’yı “gökyüzünde otu­ran yaşlı ve sakallı bir dede” olarak hayallerinde canlandı­rırlar. 7-10 yaş arasındaki çocuklar ise Tanrı’nın hala “gökte oturduğunu” düşünmekle birlikte yavaş yavaş ona insanüstü bazı özellikler ve bir yücelik de tanımlarlar. 10-12 yaş­larından sonra da çocuklar gelişim süreçlerine paralel olarak daha soyut ve kompleks bir yaklaşım kazanırlar ve Tanrı’yı her an her yerde var olan, soyut bir kavram olarak algıla­maya başlarlar.

Tanrı inancını veya dinsel kavramları çocuğa aktarmak ya da aktarmamak anne ve babanın özel ve subjektif terci­hine bağlıdır, bu bizim uzmanlık sınırlarımız içine giren bir konu olamaz. Ancak belki şu noktayı vurgulamak önemli ola­bilir: Eğer çocuğa Tanrı kavramı öğretilmek tercih edilirse Tanrı’yı kızan, yargılayan veya cezalandıran bir varlık olarak değil; koruyan, destekleyen, hoş gören, seven ve ödüllendiren bir varlık olarak aktarabilmek önemlidir. Olumlu bir çerçevede tanımlanmış Tanrı kavramı ya da dinsel inanç, çocuğa güven, güç ve destek verebilecek nitelikte olabilir, Aynı za­manda da ahlak, erdem, sevgi ve saygı gibi belirli sosyal de­ğer ve normları kazanmasında yardımcı olabilir.