görsel zekaOyunun çocuğun gelişimine etkileri

Oyun, çocuğun eğlenmesinde ve eğitiminde olduğu kadar onun gelişmesinde de önemli rol oynar. Çocuğun tüm gelişim alanlarına etkisi olan oyun, çocuğun bedenini tanımasını da sağlar. Oyun oynayan çocuklar, oynamayan çocuklardan daha sağlıklıdır ve daha çabuk gelişir.

Oyunun çocuğun fiziksel ve psikomotor gelişimine olan etkileri

Oyun sırasında çocuğun bütün bedeni hareket eder. Özellikle hareketli oyunlarda kalp atışı, kan dolaşım hızı ve solunum normalin üzerine çıkar. Böylece küçük ve büyük kaslar gelişmeye başlar. Bu sayede kana bol oksijen geçer ve kan akışı yoluyla dokulara daha çok oksijen ve besin taşınır. Vücut, oyunda terler. Böylece bedendeki toksitler dışarı atılır. Oyun yoluyla enerjisini boşaltan çocuğun uykusu düzene girer ve iştahı açılır. Ayrıca açık havada oynan oyunlar, güneşten ve temiz havadan yararlanmasını sağlayarak bedensel gelişimi hızlandırır.

Oyunun çocuğun duygusal ve sosyal gelişimine olan etkileri

Mutluluk, sevinç, acı, üzüntü, güven duyma gibi birçok duygusal tepki oyun yoluyla öğrenilebilir. Duygusal tepkilerin dramatize edilmesi, oyunlaştırılması çocuğun kendini tanımasına yardımcı olur. Çocuk, oynadığı oyun yoluyla benmerkezci olmaktan ayrılır. Empati yeteneği kazanır. Çocuk; doğru-yanlış, haklı-haksız, uyulması gereken kurallar gibi birçok toplumsal ve ahlaki kavramları oyun sırasında öğrenir ve benimser.

Oyunun çocuğun zihinsel gelişimine olan etkileri

Oyun, keşfederek öğrenmeyi içerir. Çocuk birçok kavramı, olayı ve deneyimi oyun içinde öğrenir. Ayrıca oyun yoluyla kazandığı bu deneyim ve bilgiler arasında ilişkiler kurarak, bu bilgileri daha sonra karşılaştığı problemleri çözmede kullanabilme becerisi kazanır.