İnsanlar arasında iletişimin en etkili yolu konuşmadır. Aslında konuşma doğal bir süreç gibi görünse de son derece karmaşık bir süreçtir. İlk seslerden ilk cümlelere giden yol hem çocuk için hem de aileler için oldukça heyecan vericidir. Peki okul öncesi dönemde çocukların konuşma becerisi nasıl şekillenir? İşte bu gelişmelere bir göz atalım…

2-3 yaş arasında konuşma becerisi…
Bu dönemde dil hızlı gelişir. Kelimelerin sıralanışı yanlış ya da söylemek istediğinden çok farklı olsa da çocuklar artık basit cümleler kurabilirler. Örneğin, dışarıda bir köpeği işaret eden bir çocuk “köpeğe bak” diyebilir. Zamanla bu kelimelere tıpkı bir bilmece gibi oynama yetisini kazanan çocuklar kendi özgüvenlerini yaratmaya başlarlar. Bunu yaparken de bazı dilbilgisi kurallarını kullanmaya başlarlar. Üç yaşına geldiklerinde karışıklık yaşasalar bile zaman kavramını kısmen ayırt edebilirler ve zamirleri anlamaya başlarlar. Bu dönemde “niçin” soruları artar. Bu hem merakın hem de kendisiyle ilgilenilme isteğinin bir göstergesidir.

4 yaş konuşma becerisi…
Bu yaşlarda çocuklar arkadaşlarına emirler vermeye başlarlar. “Buraya gel”, “onu bırak” gibi… Bunu yaparken bir yandan yetişkinleri taklit ederler bir yandan da kendi konumlarını sınamış olurlar.

5 yaş konuşma becerisi…
Çocuğun bu dönemde kelime dağarcığı genişler ve daha anlamlı cümleler kurar.

Nasıl yardımcı olabilirsiniz?
– sesleri tekrar edebilirsiniz
– yüzyüze konuşabilirsiniz
– soru sorabilirsiniz
– kitap okuyabilirsiniz
– söylediklerini dinlemelisiniz
– düzgün konuşmaya çalışmalısınız
– konuşma hatalarını sıklıkla düzeltmemelisiniz