Ailenin çalışması ailede iş hayatı çalışan ebeveyn ve çocuk iş hayatının çocuğa etkisi iş hayatında çocuklar


Yoğun iş hayatı nedeniyle eve hem fizyolojik hem de psikolojik olarak yorgun bir şekilde gelen anne, çocuğuyla zaman geçirme ve oynama konusunda halsiz ve isteksiz olabilir.

Annenin işten eve döndüğünde çocuğuna, “Odanda oyna”, “Şu an seninle ilgilenemem, yorgunum” gibi olumsuz tepkiler vermesi, çocuğun manevi ihtiyaçlarının yeterince karşılanamamasına neden olur.

Bu durum da çocuğun mutsuz ve aileye karşı güvensiz olma riskini doğurur. Bu nedenle çocukla az da olsa zaman geçirilmeli ve o zaman da kaliteli etkinliklerle harcanmaııdır. Çocukla geçirilecek kaliteli zamanın yerine başka hiçbir şey koyulamaz. Birebir sevgi ve ilginin çocukların özgüven gelişimlerinde önemli bir rolü vardır.