Son yıllarda çokça duyulan ve farkındalığın arttığı otizm, asperger sendromu, dikkat eksikiği ve hiperaktivite bozukluğu gibi gelişimsel farklılıklara sahip çocuklar var. Bu çocukların bazılarında üstün yetenek potansiyeli olduğu biliniyor.

2004’ten bu yana Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Programı’nda üstün yetenek konusunda dersler veren, “Her Çocuk Üstün Yeteneklidir” kitabının yazarı Dr. Bahar Eriş iki kere farklı çocuklar hakkında bilgiler verdi.

“İki kere farklı çocuklar” İngilizce literatürde “twice exceptional” olarak geçiyor. Bu çocuklar;

Fiziksel açıdan sağlıklı olmayan,

Bedensel, zihinsel ya da duygusal engelleri olan,

Öğrenme güçlüğü olan ve

Belirli bir alanda üstün yetenek potansiyeli taşıyan çocuklardır.

Bu çocuklar genellikle üstün yetenek tanımının dışında bırakılır. Çünkü bu çocukların engelleri yeteneklerini gölgeler. Bu yüzden bu çocukların en büyük sorunu gerek toplumda gerek sınıflarda zayıf yönleri, engelleri ya da öğrenme güçlüklerinin yeteneklerini maskelemesidir.

İki kere farklı çocuğun yetenekli tarafı kullanılarak zayıf tarafı telafi edilmeli

İki kere farklı çocuklarda önemli olan nokta, çocuğun yetenekli olan tarafını kullanarak zayıf olan tarafını telafi etmeye ya da güçlendirmeye çalışmaktır.

O yüzden bu çocuklara;

Bu farklılığıa/ engellere sahip çocuğa bakış açısını değiştirmek,

Karşımdaki çocuk daha geri, daha yavaş, duygusal ve sosyal yönden daha zayıf vs. şeklinde hiyerarşik bir bakış açısından kurtulmak,

Karşımda farklı düşünen, farklı öğrenen bir çocuk var diye bakmak,