bebekle konuşmakİki farklı dilin konuşulduğu ailelerde sıklıkla iki dilin aynı anda ve sözcüklerin iç içe olarak karıştığı gözlemlenmektedir. Bu durumda çocuk iki dili öğrense de dili yalın halde kullanması zaman almaktadır. Bu durumda ailede konuşulan diller anne ya da babanın kullandığı dil olarak ayrılabilir; anne Türkçe konuşurken babanın Almanca konuşması gibi. Bir farklı seçenek de çocukla farklı dillerin konuşulduğu süreler değiştirilerek, çocuğun her iki dili de en iyi şekilde ifade etmesi sağlanabilir; pazartesi Türkçe konuşulurken Salı Almanca konulması gibi.

İki dil birbiriyle karıştırılmamalı

Çocuğun ilk dil becerisi kazanımında kullanılan her iki dil birbirleri ile karşılaştırılmalıdır. Örneğin; top kelimesi bir nesne ya da resim ile desteklenirken bu süreçte hem Türkçesi hem de Almancası söylenebilir. Bu çocuğun kelime dağarcığını geliştirirken var olan nesnenin ya da durumun kullanacağı iki dilde de karşılığını anlaması ve anlamlandırması için önemlidir.

Anne baba her zaman çocuğun ilk öğretmenleridir. Bu nedenle konuştukları dili yalın ve net kullanmaları çocuğunda her iki dili kazanımını kolaylaştıracaktır. Ev ve çevrede kullanılan dilin ikinci dille karıştırılmadan kullanılması, çocuğun okul hayatında ve çevresinde kendisini daha iyi ifade etmesini sağlayacaktır.

Alıcı dil ile ifade edici dil farkı

Çocuğun yaşadığı toplumun dilini 0-3 yaş aralığında öğrenmesi, okul hayatına hazırlanması ve genel geçirdiği sürecin dışında okula uyum sürecine yumuşak bir geçiş yapması için önemlidir. Her iki dili öğrenerek büyüyen çocuklarda alıcı dil gelişimi normal sürecinde olabilirken, çocuğun ifade edici dil gelişimi gecikebilir. Bu durum çocuğun her iki dili algılaması ve bunu hayata geçirmesi için gerekli bir süreçtir.