Çocuk gelişimi ailenin tutumu hoşgörülü aile hoşgörülü ebeveyn agresif durum sergilemek agresiflik


Çocuklar bir süre sonra anne-babasını denetim altına alır, onları tehdit ederler. Dedikleri olmayınca da tehdit uygularlar. Eleştiriye açık olmadıkları için kendilerini geliştiremezler. Okulda kurallarla karşılaştıklarında okula ve arkadaş ortamına uyumda büyük güçlükler yaşarlar.

İstediğini elde ettikleri için ileriki yıllarda doyumsuzluklar yaşarlar. Doyumsuzluk duyguları ise onları zararlı davranışlara yönlendirebilir. Sabırsız, şımarık, anti sosyal bir kişilik sergilerler. Sosyal ortama girdiklerinde ve her dediklerinin olmadığını gördüklerinde hayal kırıklıklarına uğrarlar. Bu durumda içe kapanık ya da agresif bir durum sergilerler. Kural tanımazlar