erkek çocuk ve kız çocuk yetişme farkları


Çocuk gelişimi alanında erkek çocukların erkek olarak mı doğdukları yoksa onları bizim mi erkek yaptığımız sorusundan daha fazla tartışma yaratan başka bir soru muhtemelen yoktur. Bu gibi kesin sonuçlara ulaşılamayan bütün tartışmaların cevabında olduğu gibi bu sorunun da cevabı evetle hayır arasında bir yerdedir. Tüm toplumlarda erkeklerin genellikle fiziksel açıdan aktif olabildikleri kaba kuvvet gerektiren oyunlara daha yatkın olduklarını görebiliriz. Buna karşılık kız çocukları daha çok bebek besleme, evcilik oynama gibi sosyal aktivitelerle ilgilenir. Bu farklılık büyük ihtimalle doğuştan gelir ve hormonlarla ilgilidir. Fakat daha önce belirttiğimiz gibi toplumlar da bu tür davranışları verdikleri desteklerle güçlendirir. Geleneksel toplumlarda erkeklerin gücü avlanma ve sürü gütme açısından önem taşır. Cinsiyetlerin taşıdığı rollere verilen önem özellikle görevlerin kız veya erkek olmaya göre paylaşıldığı küçük sosyal gruplara ayrılmış toplumlarda daha fazladır.

Erkekler daha mı agresif?

Ortalama olarak erkeklerin kızlardan daha agresif olduğunu herkes kabul eder. Bu büyük ihtimalle erkeklerin genellikle kızlardan daha fazla testosteron hormonuna sahip olmalarından kaynaklanıyordur. Kız ve erkekler arasındaki bu farklılıkla çok daha önce, bebeğiniz iki yaşına geldiği zaman grup içinde oynamayı tercih ettiği oyun saatlerinde karşılaşmışsınızdır. Birlikte oynadıklarında erkek gruplarının fark edilir bir şekilde kız gruplarından daha agresif ve gürültücü olduklarını görebilirsiniz. Erkek çocuklar sadece fiziksel açıdan değil sözlü münakaşalarda da kavgacı davranmaya kızlardan daha yatkındır, erkek gruplarından kızlara nazaran daha fazla sataşma ve alay sesleri duyabilirsiniz.