Madde bağımlılığı alkol bağımlılığı çocuk psikolojisi bağımlı ebeveynlerin çocukları alkol bağımlısı ebeveynin çocuğa etkisi madde bağımlısı ebeveynin çocuğa etkisi madde bağımlısı bebek alkol bebeğin gelişimini nasıl etkiler


Ülkemizde de alkol kullanımı çok yaygın olmasına karşın, henüz bağımlılığın gelişmediği, ancak yoğun alkol tüketimi nedeniyle kişinin sosyal ilişkilerini ve günlük işlevselliğini olumsuz etkilemeye başlayan ve “alkol bağımlılığı” şeklinde ifade edilen alışkanlık Batılı ülkelere göre nispeten daha azdır.

İngiltere’ de 2000 yılı verilerine göre alkol bağımlılığı % 26 gibi yüksek bir orandadır. Toplumun % 7′ sinde de alkol yoksunluğu belirtileri görülmektedir. (Göpfert ve ark., 2004) Aile içinde birinin düzenli olarak alkol kullanması aile yapısını genellikle oldukça olumsuz etkiler.

Alkol alımına bağlı olarak kişide görülen dürtü kontrol sorunları (disinhibisyon), uyku hali (sedasyon), alkol almadığı zamana göre farklı ve tutarsız davranış örüntüsü ve benzeri etkiler ebeveynin eşiyle ve çocuklarıyla etkileşimini olumsuz yönde etkiler. Ayrıca, alkol kullanımı genellikle aile içinde çatışma ve uyumsuzluk gelişimine neden olur. Evlilikten yetersiz düzeyde tatmin olmanın da ebeveyn-çocuk etkileşimini olumsuz etkilediğini daha önce belirtmiştik.

Çatışmalı aile ortamı bazı çocuklarda erken yaşta yalancı bir olgunluk hali gelişimini tetikleyebilir. Bu çocuklar yaşından beklenmeyen düzeyde sorumluluk almaya ve diğer aile bireylerinin sıkıntılarını göğüslemek için çaba göstermeye yönelebilirler. Bu değişim aile içi rollerin de değişmesine ve çocuk üzerinde zaman zaman katlanılması güç yüklerin birikmesine ve uzun vadede de psikolojik sorunların gelişimi için (özellikle kronik depresyon, süreğen bir mutsuzluk ve zevk alamama hali [distimi], kişilik bozuklukları) risk oluşmasına yol açar.