Çocuk ilk iletişimini ailesiyle kuruyor. Anne ve babanın çocuğuyla arasında geliştirdiği iletişim dili çocuğun karakterinin şekillenmesinde büyük rol alıyor. Kendine saygı duymayı anne ve babasının ona karşı olan davranışlarından öğreniyor. Bunun yanında doğru ve yanlışı yine ailesinin aktardığı mesajlar ile ayırmaya başlıyor. Çizilen sınırlar da çocuğun gelecek hayatı için önemli bir yer tutuyor.

Çocuğun cinsel kimliği 3-5 yaş arası oluşuyor

Ailelerin dikkat etmesi gereken en hassas noktalardan birisi çocuğu cinsel kimliğinin oluşum süreci… Bu süreç 3 yaşında başlıyor, 5 yaşına geldiğindeyse neredeyse şekillenmiş oluyor. 2-3 senelik bir süreyi kapsayan cinsel kimlik oluşumunda anne ve babanın tavrı fazlasıyla önemli… Kız çocuklarının babaya, erkek çocuklarının anneye duyduğu hayranlık yetişkinlerin tanımladığı aşk kavramından çok uzak olsa da ‘’Oedipus kompleksi’’ yine bu dönemde yaşanıyor.

Aslında bir nevi çocuk cinsel kimlik arayışında ‘’aynalama’’ yöntemi ile gelecekteki tercihlerini belirliyor. Cinsel kimlik dönemi çocuğun hayatında o kadar önemli bir yere sahip ki ailenin yanlış mesajlar vermesi çocukta bazı takıntıların oluşmasına neden oluyor. Örneğin evde ilgisiz, eşine kötü davranan, ailesi ile ilgilenmeyen bir baba figürü gören kız çocuğu ileride kendisini önemsemeyen ona kötü davranan erkekler ile birlikte olmayı tercih ediyor.

Bu süreci sağlıklı atlatabilmek için çocuğunuzla kurduğunuz iletişimde fazla övgü, baskılama, abartı tavırlardan uzak durmak gerekiyor. Erkek çocuklar için cinsel gücünün etkili olduğunu vurgulamak, sen erkeksin pipini gösterebilirsin gibi davranışlarda bulunmak tahmin edildiği gibi çocuğu yüreklendirmek yerine olumsuz sonuçların doğmasına neden olabiliyor.