Çocuklarda hareket ritmi çocuklarda çalışma ritmi çocuklarda çalışma hızı yetişkinlerin çocuğa engel olması çocuk ritmleri


Çocuğun ellerini kullanma ihtiyacında olduğunu anlamayan ve bunu çalışma içgüdüsünün ilk belirtisi olarak karşılamaya yanaşmayanbir yetişkin, onun gelişmesini engelleyebilir. Bu, her zaman,yetişkinin savunucu bir davranış takınmasından ileri gelmez. Dahabaşka nedenler de olabilir. Söz gelimi, yetişkin eylemlerinin sonucuna gözünü dikmiştir, kullandığı araçları da kendi zihinsel tutumuna göre seçer. diye bir çeşit doğa yasası vardır onun gözünde, en kısa zamanda amacına erişmesine elverecek en kestirme araçları seçmeye bakar.

Çocuğun görünüşte boş yere birtakım eylemlere giriştiğini görünce, yetişkin hemen üzülür ve ona yardıma kalkışır. Çocuğun en olmadık, en hurda şeylere karşı gösterdiği coşkunluk yetişkini yadırgatır. Çocuk, diyelim, masa örtüsünün çarpık olduğunu görünce, nasıl örtülmüş olması gerektiğini hatırlayarak,olanca çoşkunluğuyla onu, beceriksiz hareketlerle, ama ısrarla düzeltmeye kalkar. Gelişiminin işte bu dönemini geçirmekte olan bir çocuk için bu anlı şanlı bir eylemdir ve bunu ancak yetişkin karışmaz,engel olmaya kalkmazsa başarabilir.

Çocuk saçını taramak mı istiyor, yetişkin bu soylu isteğin karşısında sevinecek yerde cin-ifrit olur. Çocuğun saçını gereğince ve tez elden tarayamayacağını, bu işin üstesinden gelemeyeceğini,oysa bu işi kendinin hemencecik ve gerektiği gibi bitirebileceğini bilir ya! İşte o zaman bu yapıcı ve zevkli işle uğraşan yavru, birde bakar ki, o ne yapsa, başa çıkamayacağı kocaman varlık başın da bitmiş, “Saçını ben tarayayım!” deyip tarağı elinden kapıvermiş!Yetişkini sinidendiren şey, çocuğun sade yapamayacağı bir işle yok yere uğraşması da değildir, asıl kendisinkinden farklı bir çalışma ritmini, eylem tarzını da kabul edememektedir.