öğrenme güçlüğüÖzel öğrenme güçlüğü herhangi bir zeka sorunu olmaksızın çocuğun bazı alanlarda (matematik, okuma, yazı yazma gibi … ) sorun yaşaması ve akranlarına nispeten zor öğreniyor olmasıdır. Bu çocukların zekası normal ya da normalin üstünde olabilir. Öğrenme bozukluğu gelişim ile ilgili bir sorundur ve çocuğun doğumuyla başlar. Çocuğun okula başlamasıyla birlikte de fark edilir. Çünkü bu çocuklar okuma, yazma, matematik gibi beceri alanlarında akranlarına nispeten düşük performans gösterirler. Özel öğrenme güçlüğü, çocuğun öğrenme süreçlerinden bir ya da birkaçında aksama olmasıyla meydana gelir. Görme-işitme ile ilgisi yoktur. Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocukların Belirtileri Okul Öncesi Dönemde Bu çocuklar okul öncesi dönemde dil gelişiminde, kavram gelişiminde gecikmeler gösterir. Ayrıca okul öncesi dönemde, bu çocukların küçük kas gelişiminde (çizme, boyama, kesme, … ) , büyük kas gelişiminde (koşma, atlama, … ), öz bakım becerilerinde ve algılamada güçlük yaşayabildikleri görülür.

İlkokul Döneminde

  • Bu çocukların okul başarıları zeka seviyelerine göre düşüktür.
  • Bazı derslerde başarılı, bazı derslerde ise çok başarısız olabilirler.
  • Okuma hızları, tüm sesleri çıkarabilme, bir parçayı kendi okuduğunda anlayabilme seviyeleri düşüktür. Bir başkasının okuduğunu anlamak, onlar için daha rahattır.
  • Yazıları çirkin ve okunaksızdır.
  • Bazı harfleri ters yazar veya heceleri karıştırabilirler, yazılarında imla hataları görülür.
  • Dört işlem yapabilme, sayı kavramı, problem çözebilme, matematik sembollerini öğrenebilme, aritmetik gibi alanlarda zorlanırlar.
  • Çalışma alışkanlığı gelişmemiştir. Bu konuda yavaş ve sıkılgan tepkiler gösterirler.
  • Zaman (dün, bugün, önce, sonra) ve yön (ön, arka, sağ, sol, doğu, batı) kavramlarını karıştırır, kendilerini ifade etmede zorlanırlar.
  • Bir çocukta “özel öğrenme güçlüğü var” denilebilmesi için, bütün bu maddelerin olması gerekmez. Ebeveyn bu maddelerden birkaçını bile çocuğunda gözlemlediyse, hemen bir uzmanla görüşmelidir.