Okul Döneminde Karşılaşılan Güçlükler:
●Ses-sembol ilişkisi kurmakta zorluk çekme yani “t” harfini görünce t sesinin akla gelmemesi veya tersi
●Yavaş okuma, okuduğunu anlamama
●Tersten okuma “çok” yerine “koç” diye okuma
●Hece, sözcük, cümle, paragraf kavramlarını ve arasındaki bağlantıları anlayamama
●Harf ve sayıları ters yazma
●İmla kurallarını öğrenmede güçlük
●Yazının okunmaması
●Sözel ve yazılı anlatımda (paragraf veya kompozisyon yazmada) güçlükler
●Kısa süreli veya uzun süreli hafızayla ilgili güçlükler
●Yeni kavramları öğrenmede güçlük
●Zaman kavramını öğrenmede güçlük ve zamanı ayarlayamama
●Ödev yapma ve ders çalışma sistemi oluşturamama
●Dikkat ve konsantrasyon güçlüğü, dalıp gitme

Tedavi Süreci:
Yukarıda belirtildiği gibi durumun erken farkedilmesi tedavi sürecinde önemli rol oynar. Sonrasında bu konuda çalışan bir uzmanla görüşülüp çocuğun kapsamlı bir şekilde değerledirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmede amaç hangi öğrenme alanlarında sorun yaşandığının belirlenmesidir. Sonrasında bu alanları geliştirmeye yönelik özel eğitim çalışmalarına başlanır. Değerlendirme sonuçları aileyle görüşülürken çocukla da farklı bir öğrenme şekline sahip olduğu açık bir şekilde konuşulmalı ve yapılacak olan çalışma kendisine açıklanmalıdır. Bu aşamada gözden kaçırılmaması gereken nokta şudur ki öğrenme güçlüğüne sahip bir çocuk okul ve çeşitli alanlardaki başarısızlığı nedeniyle önemli ölçüde özgüven eksiklikleri yaşayabilir. Bu nedenle değerlendirme sırasında çocuğun güçlü alanlarının belirlenmesi çok önemlidir. (Örneğin çocuk okuma güçlüğü yaşayabilir fakat çok iyi basketbol oynayabilir…) Bu güçlü alanlar hem aile hem de eğitimciler tarafından çocuğa zaman zaman hatırlatılmalıdır. Hem akademik anlamda hem de sosyal etkinliklerde çocuğun kendisini başarılı hissedebileceği alanlarda performans sergilemesine destek olmak gereklidir.