Çocuklarda din eğitimi çocuğa Allahı anlatmak çocuklarda Kuran eğitime ne zaman başlanmalı Kuran eğitimi din eğitimi çocuğa dini öğretmek çocuğa dua etmeyi öğretmek çocuklarda dini duyguların gelişimi


Çocukluk çağında alınan eğitimin önemi, din eğitiminde de kendini göstermektedir. Doğru ve yanlış bir din eğitimini çocuk, doğduğu andan itibaren aile çevresinden alır. Çocuk inancının belirmesini ilk teşvik eden kurum, aile kurumudur.

Aile, bir çocukta dini duyguları uyandırdığı gibi, dini duyguları yok etmesini de başarır. Çocuk, aile unsurunun etkisinden başka; arkadaş, televizyon, okul gibi unsurlardan da etkilenir. Bunların hangisinin daha etkili olduğunu ölçmek oldukça zordur, fakat ilk ve en önemli etkinin aile olduğunu aklımızdan çıkarmamak lazım. Bu konu ile ilgilenen çocuk psikologları, inanmanın, çocuğun yapacağı doğal bir iş olduğunu, ona doğal olarak bu imkanın verilmesi gerektiğini savunurlar.

Çocuk, düşünmeden, şüphelenmeden ve itiraz etmeden içtenlikle inanır. Çünkü çocuk inanmakla kendini güçlü ve Allah’a yakın hisseder. “Allah’ın kendisini her zaman koruyacağına ve suçlarını affedeceğine inanmak çocuğa büyük bir rahatlık ve huzur vermektedir. Böylece çocuk, hayatı iyi, güzel ve yaşamaya değer bulmakta ve o nisbette yaşama gücü artmaktadır.” (M. Emin Ay) “Doğan her çocuk fıtrat üzere yaratılmıştır. Konuşmaya başlayıncaya kadar bu hal üzere devam eder. Sonra ebeveyni onu, Hristiyan, Yahudi, Mecusi (ateşperest) veya müşrik yapar. Eğer anne-babası Müslüman iseler, çocuk da Müslüman olur.” Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin bu hadis-i şerifinde buyurduğu gibi her çocuk fıtrat üzere doğar. Yani iyiliğe ve kötülüğe meyillidir.