Çocuklar gözlemlenerek öğrenir. Peki çocukların öğrenmelerine yardımcı olmak için aileler neler yapmalı?

Çocuklar 5 yaşına kadar birçok yenilikle tanışıyorlar. Gördükleri ve algıladıkları nesne ve durumlara göre zihinsel olarak gelişim gösteriyorlar. VKV Amerikan Hastanesi Gelişim Nörolojisi Kliniği’nden Pedagog Güzide Soyak, çocukların öğrenme dönemlerinde bir çok faktörün etken olabileceğini söylüyor.

Çocuklar yaşamlarının ilk 5 senesinde gözlemleyerek öğrenirken birbirine bağlı birçok zihinsel gelişim evresinden de geçerler. Çocuklar gelişiminin içinde gerçek birer gözlemcidirler. Sahip oldukları düşünme süreçleri yaratıcılıkla birleştiğinde yavaş yavaş gelişimleri güçlenir.

• Oyun ve oyuncaklar sadece eğlendirmezler. Onların becerilerini keşfetme ve geliştirmelerine yardımcı olurlar. Renkli ve farklı fonksiyonlara sahip oyuncaklar ilgilerini çeker.

• Sosyal ilişkiler de, çocukların zihinsel süreçlerinin gelişmesinde önemli bir adımdır. Çocuğun “Bye – bye” yapması, karşılıklı gülümsemesi, farklı kişilere farklı ilgiler gösteriyor olması bilişsel ve sosyal süreçlerin birlikte şekillendiğinin göstergesidir.

• 1. yaşla birlikte, hareket etme becerisi daha çok artan bebekler dokunarak tanımaktan haz duyarlar. Yetişkinler bu gözlem ve deneyimlere müdahale ederek çocukların iç çabasını engellemiş olurlar. Çocuğu ilgi duyduğu ortamdan uzaklaştırmak, oyalamak, sadece bilişsel gelişimine değil ruhsal gelişimine de zarar verir.

• 2. yaştan itibaren canlı renkli nesnelere karşı duydukları yoğun heyecan giderek azalmaya başlar. Yetişkinlerin ilgisini çekmeyen küçük ve farklı nesnlere yönelirler. Çocuğun zekası bu dönemde aşama aşama gelişir.