OlumÖlüm zor öğrenilen, oldukça soyut bir kavramdır. ­Sadece çocuğa zor ve yabancı gelmez, yetişkinlerce de açıklan­ması zordur.

-4 yaştan önce ölüm hakkındaki fikri kısıtlı olup belirgin duygusal tepkiler görülmez. Ancak sevdikleri birinin yokluğu içli ve duygulu çocukları etkileyebilir.

-4-5 yaşta ölüm kavramı daha ayrıntılı ve belirgin olur.Ölüm olgusunu soruşturur, kesinliğini anlamaya başladığında annesinin de bir gün ölebileceğinden kaygılanır.

-Ölüm hakkındaki fikirlerini mantıksızca uygular, kulla­nır. Her iki dedesi ninelerinden önce öldüğünde “Hep dedeler mi ölür?” diye sorabilir.

-Ölümü gidip gelinecek bir yermiş gibi düşünür.

-6 yaşında bu kavramla çok farklı şekilde uğraşır. Çoğu çocuk oldukça duygusal olur ve yaşlılıkla ölümün ilişkili ol­duğu fikri gelişir. İnsanlarla ilişkilerinde ölüm ile ilgili söz­cük ve cümlelere yer verir.

-Kızdırıldığında en çok söyledikleri tehdit “Seni öldüreceğim.” dir.