“Çocuk Psikolojisi Uzmanı Pedagog Sevil Yavuz Çocukların sadece akademik yeteneklerinin olmadığını diğer yeteneklerinin de keşfetmenin çocuğun başarısı ve mutluluğu için önemli olduğunu vurguladı”

Sevgili Anne Babalar,
Çocuğumuzun iyi bir geleceğe sahip olması için hangi okula gittiğine, ne kadar ders çalıştığına, sınavlardan ne not aldığını o kadar çok önemsiyoruz ki sanki akademik başarı çocuğun hayattaki mutluluğunun ve başarısının garantisiymiş gibi yanlış bir algıya kapılıyoruz.

Birçok anne baba çocuğunun okul başarısını her şeyin üzerinde tutmaya başladı. Okul başarısı ve okulla ilgili konular nedeniyle anne babalar çocuklarıyla olan iletişimlerine ve duygusal bağa zarar veriyorlar. Çocuklarıyla iletişimleri de okul odaklı oluyor.

Örnek “ödevini yaptın mı, ders çalış, iyi not al, okulda ne yaptın, ders katıldın mı?” gibi cümlelerle sohbete başlıyorlar. Aslında çocuklarıyla sohbet etmiyor sürekli olarak çocuklarına okul sorumluluklarını hatırlatıyorlar.

Oysa her çocuk ders çalışmayı, masaya oturmayı yazı yazmayı sevmez ve ödev yapmak ilgisini çekmeyebilir. Çocuk dersi dinleyerek anlıyordur ve fazla çalışmasına ihtiyacı yoktur. Çocuğun akademik becerisi düşük olabilir ama başka alanlarda yetenekleri ve becerileri olabilir. Fakat anne baba olarak sadece akademik başarıya odaklanınca çocuğumuzun diğer yeteneklerini görme şansını kaybediyoruz.

Ünlü Amerikalı PsikologHowardGardner çoklu zeka kuramıyla çocukların sadece akademik zekasının olmadığını birçok zeka alanın olduğunu vurguluyor.

Bunları şu şekilde sıralıyor:

• Uzamsal
• Sözel
• Mantıksal-Matematiksel
• Kinestetik
• Müziksel
• İçsel
• Sosyal
• Doğasal
• Varoluşsal