Dünyadaki birçok dilbilimci dil ediniminin nasıl gerçekleştiğini yıllardır farklı yaklaşımlarla bizlere açıklamaya çalışıyor. Bu konuda yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkmış dört farklı yaklaşım, eğitimcilere ve ailelere çocukları yetiştirirken dil edinimine nasıl katkıda bulunubileceklerini anlatıyor ve bazı noktalara önemle değiniyor. Bu yaklaşımlan bir tanesi çocukların model alma ve taklit etme yoluyla dil edinimini gerçekleştirdiğini belirtirken bir diğeri dil ediniminin beyindeki nöronlar arasındaki bağlar vasıtasıyla kurulduğunu çeşitli çalışmalarla bizlere gösteriyor.

Yapılan tüm çalışmalar ve açıklanan tüm yaklaşımlar çocuklaraın dil edinimde yaşamın ilk sekiz yılının çok önemli bir yeri olduğunu belirtiyor ve çocuklara bu ilk sekiz yıllık dönemde dil edinimlerini sağlamaları içim tüm imkanların sunulması gerektiğine dikkat çekiliyor. İstismara uğramış çocuklarla yapılan çalışmalarda ilk sekiz yıllık dönemde dil gelişiminin kendinini tamamladığı görülmüş, bu dönemde dil gelişimine yeteri kadar verilmeyen bu çocukların daha sonra dil edinimlerini tümüyle tamamlayamadıkları gözlemlenmiş.

Anaokulu döneminde çocuklar için hazırlanmış farklı oyunlarla çocuğunuzun dil gelişimine katkıtda bulunabilir ve beynin dil gelişimi ile ilgili gerekli bölümlerini bu oyunlarla besleyebilirsiniz.

Neler Yapabilirsiniz?

• Yukarıda da bahsettiğimiz gibi dil edinimiyle ilgili yaklaşımlardan bir tanesi çocukların sesleri taklit ederek ve model alarak öğrendiklerini belirtiyor. Bu nedenle çocuğunuza bir şeyler öğretmek istiyorsanız en önemli örnek siz olmalısınız. Çocuğunuzun yanında konuşurken olabildiğince anlaşılır ve özenli konuşmaya dikkat edin.