Nedir zeka dediğimiz kavram? Nasıl tanımlanır? Geleneksel tanımlamaya göre zeka, sözel ve sayısal yeteneklerin kişide var olan değerlerine denmektedir. Ancak bu tanımlama 1983 yılında Harvard Üniversitesi öğretim üyelerinden Howard Gardner’ın çalışması ile değiştirildi/genişletildi.

Gardner’a göre zeka:

Gardner zekanın sadece iki ana unsurdan değil sekiz ana unsurdan oluştuğunu söylüyor ve geleneksel tanımlamanın insan zekasının çok küçük bir kısmı için doğru olduğunu düşünüyor. Zeka türlerinin her insanda var olduğunu ancak değişik düzeylerde görüldüğünü aktarıyor ve gerekli eğitim alındığı taktirde her bireyin bütün zeka alanlarını geliştirebileceğini ekliyor.Ayrıca Gardner bu eğitime küçük yaşlarda başlanıldığı taktirde ise zeka üzerinde olan gelişmenin daha hızlı ve daha verimli olacağını belirtiyor.

Gardner göre farklı zeka türleri:

a) Sözel – Dil: Bu zeka türüne sahip insanlarda gelişmiş sözcük kullanabilme, dilbilgisi ve telaffuz kabiliyetine rastlanır. Sözel-dil zekası kuvvetli olan bir çocuk;

?Fıkra ve hikaye anlatmaktan zevk alır.
?Tekerlemeleri, ritimleri ve sözcük oyunlarını sever.
?Kuvvetli bir hafızası vardır.
?Yaşına göre gelişmiş bir kelime haznesine sahiptir.

b) Mantık – Matematiksel: Bu tür zekaya sahip olan insanlar, ileri seviyede soyut düşünebilme, benzerlikler bulabilme, neden-sonuç ilişkileri kurabilme ve mantıksal çıkarımlar yapabilme gibi yeteneklere sahiptirler. Bu kişiler sınıflandırma, sıralama, genelleme yapabilme kapasiteleri yardımıyla daha kolay öğrenirler. Mantıksal – matematiksel zekası kuvvetli bir çocuk;

?Olayların neden ve sonuçları hakkında çok soru sorar.
?Yaşıtları ile kıyaslandığında soyut düşünebilme ve sebep-sonuç ilişkisi kurabilme kabiliyetleri yönünden gelişmiştir.
?Matematik kaynaklı oyunlar oynamaktan zevk alır.