yaşa göre kitap seçimi, yaşlara göre kitap seçimi ve kitap seçerken dikkat edilecek noktalar, yaşlara göre kitap seçimi, yaş gruplarına göre kitap seçimi


“Yaşam boyu devam eden bir süreç olan eğitim, ailede başlar ve okul yaşantısıyla devam eder. Bu süreç içerisinde kitaplar, çocuk eğitiminde doğrudan rol oynayan bir araçtır” diyen Uzman Pedagog Nilüfer Evgin, çocukların yaşlarına göre kitap seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Çocuk ve kitap ilişkisi okuma yazmayı öğrenmekle değil, çocuğun kitapla tanıştığı dönem olan 0-6 yaşla başlar. Çocuk kitapları çocuğun zihinsel ve psikolojik gelişimleriyle doğrudan ilişkili, eğitici özelliğe sahip ürünlerdir. Kitaplar, çocuğun ahlak, sosyal yaşam ve insan ilişkileri açısından geliştirilmesinde en nitelikli araçlardır.

ÇOCUK KİTAPLARININ FAYDALARI

Çocuk kitaplarının çocukların dil bilincini ve kelime dağarcığını zenginleştirmede (özellikle tekerlemeler, bilmeceler) büyük payı bulunmaktadır.

Çocuk kitaplarının, çocuğun duygu ve düşünce dünyasının gelişimi ile eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisi kazanması üzerinde de birçok katkısı vardır.

Çocukların okudukları eserlerden edindikleri değer yargıları, yaşamları boyunca onlara rehberlik eder ve çocuğu hayata hazırlar.

Çocuk kitaplarının çocuğa; iyilik, duyarlılık, yardımseverlik, dayanışma ve paylaşma, iyimserlik, toplumsal temel ilkeleri benimseme, görgü kuralları, sorumluluk, iş birliği, anne, baba, kardeş, arkadaş doğa ve hayvan sevgisini kazandırma, çalışmanın önemini kavratma, çocuğun yaratıcılığını ortaya çıkarma, algılama ve yorumlama yeteneğini geliştirme gibi fonksiyonları olmalıdır.

YAŞA GÖRE KİTAP SEÇİMİ NASIL OLMALI?

Çocuk kitapları seçerken; çocukların dünyaya umutla ve gerçekçi gözle bakabilmelerini sağlayan, sosyal ve doğal çevre değerlerini önemsemeyi, ana eksen alan edebiyat ürünleri seçilmelidir. Konu ve resim seçimlerinde çocuğu gerçek hayattan koparacak, düşsel ve fantastik olanı gerçekleştirmeye yöneltecek etkilerin olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca insan, hayat ve toplum hakkında kötü ve zararlı telkinler içeren yoz eserler ayıklanmalı ve çocuklardan uzak tutulmalıdır.