“Öz benlik” dediğimiz olgu, bireyin kendi hakkındaki düşünceleri ve kendi resmidir. Bu düşünceler ve resimler kişinin çevresiyle doğrudan ilişkilidir. Çünkü çocuklar öz benliklerini oluştururken dışarıdan gelen ve kendileri hakkında yapılan olumlu ya da olumsuz eleştirileri dikkate alarak bu düşünceleri ve resimleri oluştururlar. Bu nedenle çocuklara erken yaşlarından itibaren doğru mesajlar vererek kendileri hakkkında sağlıklı bir öz benlik kavramı oluşturmalarına yardımcı olmalıyız. Özellikle anne ve babalar çocuklara küçük yaşlardan itibaren belli sorumluluklar vererek onların öz benlik gelişimlerine yardımcı ve destek olmalılar. İşte sağlıklı bir öz benlik gelişimine yardımcı olabilecek bazı öneriler…

Neler yapabilirsiniz?

• Çocuğunuzun en küçük başarılarına bile kutlama yapın, hatta evin belli bir yerine başarı panosu ya da tablosu hazırlayın.

• Bir problem ile karşılaştığında bu problemi nasıl ele alması gerektiğini ve bu problemi nasıl çözmesi gerektiğini çocuğunuza anlatın.

• Her zaman çocuğunuz hakkında tarafsız değerlendirme yapın. Olumlu görüşlerinizi önce belirtin, daha sonra olumsuz olanları anlatın.

• Çocuğunuzun başarılı ve/veya yetenekli olduğu alanları ortaya çıkarın. Bu alanlarda ilerlemesine yardımcı olun.

• Aileniz ile ilgili kararlar alırken çocuğunuzun da fikrini alın.

• Çocuğunuza, hayatınızda karşılaştığınız ve başarıyla üstesinden problemlerden örnekler verin. Bu örneklerin çocuğunuz üstünde güven verici etkisi olacaktır. Ancak durumu abartmayın ve çocuğunuzu bu örneklerle bunaltmayın.

• Başkalarıyla asla kıyaslamayın, onları sadece kendileri ile kıyaslayın. Kendi gelişimi üstünden bir kıyaslama yaparak ilerlemesini ona fark ettirin.