Prof. Dr. Davis ve Prof. Dr. Koontz göre matematiksel düşünme ” bir problem üzerinde bağımsızca, farklı şekillerde çözüm yolları bulmaya çalışmadır”. Pedagog Sevil Gümüş, “Eğer çocuk bu beceriyi erken yaşlarda kazanırsa, gerek eğitim hayatında, gerekse iş hayatında karşısına çıkan engelleri aşmada daha başarılı olacaktır.” diyor.

Matematik hayatın her alanında var. Sabah matematikle uyanıp matematikle kalkıyoruz. Herşeyi matematiksel düşünceyle planlıyoruz. Bir kere düşünün günlük hayatta sayıları ne kadar sık kullanıyoruz: ” 3′ de buluşalım, 2 tane çikolata al,.. Matematiksel düşünce toplama çıkarma gibi aritmetik şeyler değil, tam tersine ” düşünme üzerine düşünme, inceleme, analiz etme, soyutlaştırma, somutlaştırma, farklı çözüm yolları bulma”. Matematik hayatın bir parçası olduğunan her an her yerde çocuğunuza matematik öğretebilirsiniz.

Çocukların Düşünmeleri İçin Açık Uçlu Sorular Sorun!

Pedagog Sevil Gümüş, matematik konusunda şöyle diyor: “Çocuklar bir problemle karşılaşınca önce ben yapamam deseler de İstersen bir düşün ” sence nasıl olabilir?” gibi sorularla önce dikkatini o konu üzerinde toplamasına fırsat tanıyın. Profesör, yaptıkları bir çalışmada anaokulunda çocuklara sormuş ” 6 tane kurabiyen var, arkadaşına nasıl paylaştırırdın?”. Çocuk önce adil davranmış ” 3 ona 3 bana” demiş. Peki başka nasıl paylaştırabilirdin” diye sormuş, 4 bana 2 ona; “Başka”, “6 bana ona sıfır”; ” Başka” , ” kurabiyenin bir tanesini bölmüş, “yarım ona 5.5 bana” demiş. Bu cevap onu çok şaşırtmış. Çocuklara fırsat verildiğinde yani başka çözüm yollarının olabileceği mesajı verilince, çocuk farklı yollarla, kendi geliştirdiği yollarla problemi çözebiliyor. Bu nedenle çocukların problem üzerinde açık uçlu sorularla düşünmesine izin verin. ” Başka” nasıl çözebilirdik. ” Sen ne yapardın” gibi açık uçlu sorularla çocukların özgürce düşünmesine fırsat verilir.”