tuvalet eğitimi başlangıçTuvalet eğitimi için çocuğun hazır oluşu çok önemlidir. Tuvalet eğitiminde genellikle 2-2,5 yaşları tavsiye edilir. Çünkü bu yaşlar çocuğun mesane kaslarının kontrolünü sağlayabileceği yaşlardır. Ancak sadece beden olarak hazır oluş, tuvalet eğitimi için yeterli değildir. Bu alışkanlığın kazandırılması için zihin ve duygu olgunluğu da gereklidir. Genellikle 2 yaşını tamamen dolduran çocukta algı oluşmaya başlar. Buna bağlı olarak diyebiliriz ki; algısı oluşan çocuk, tuvalet ihtiyacının olduğunu ve müsait bir yerde bu ihtiyacını giderebileceğini algılayabilir.

Ancak algının tam olarak oluşma yaşı bütün çocuklarda aynı değildir. Kimi çocuklarda 2,5 yaşında algı tamamen oluştuğu halde, bazı çocuklarda 3 yaş doldurulduğu halde algı tam olarak oluşmamış olabilir. Algısı henüz oluşmamış çocuktan da tuvalet alışkanlığını kazanmasını bekleyemeyiz. Bu tarz bir beklentiye cevap verememek, çocuğu daha fazla kasacağından alışkanlığı kazanma sürecini uzatır. Bu sebeple ebeveynler iyi bir gözlemci olmalı ve bu alışkanlığı kazandırmaya başlamak için çocuğun zihin ve beden olarak hazır oluşlarını beklemelidirler. Bunun dışında öğrenme süreci çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir. Bu nedenle ebeveynlerin sabırlı olması gerekecektir.