Çocuklarda DEHB DEHB dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu DEHB belirtileri DEHB tedavisi


Okul öncesi çocuklarda DEHB tanısı koymanın zor olması nedeniyle, değerlendirmenin amacı bir tanı koymaktan çok, belirtileri iyileştirmeye yönelik olmalıdır. Değerlendirme çok yönlü olmalıdır, çocukta hiperaktivite, dikkatsizlik, ataklık, saldırganlık ve uyum sorunu yapan bütün olası nedenler gözden geçirilmelidir. Böyle bir yaklaşım, çocuk hakkında fiziksel, duygusal, bilişsel ve çevresel bilgileri bütünleştirmelidir.

DEHB veya diğer davranış problemleri için risk faktörlerinin tanımlanması ve DEHB’yi taklit edebilecek sağlık problemlerini dışlamak için genel tıbbi öykü alınır. Erken doğum ve anne karnındayken annenin alkol ya da sigara tüketimi gibi biyolojik risk faktörleri sorgulanır. Ailede benzer sorunları olanların bulunması, davranış problemlerinin genetik olma olasılığını artırır. Gözlerin 5-10 saniye dalması (absans) nöbetleri ile seyreden sara (epilepsi) bu yaş grubunda dikkat eksikliklerinin bir nedeni olabilir. Bazı epilepsi ilaçları, özellikle fenobarbital küçük çocuklarda sıklıkla aşırı hareketlilik yapar. Alerjiler önemlidir, DEHB’nin nedeni olarak bulunmamasına karşın, uzun süre burun tıkanıklığı huzursuz uykuya yol açabilir veya bu nedenle kullanılan ilaçlar davranış sorunları oluşturabilir. Diğer kronik hastalıklar ve tedavilerinin davranış üzerine olası etkileri araştırılmalıdır. Bilişsel gecikmeleri, nörogelişimsel yetersizlikleri veya öğrenme sorunları olan çocuklar aşırı hareketli veya dikkatsiz olarak algılanabilirler.

Tedavinin birincil unsurları arasında aile eğitimi, davranış terapisi ve ilaç tedavisi yer alır. Problem davranışların gerçek DEHB olup olmadığı saptanmasa bile, ailenin sıkıntı duyduğu konularda danışmanlık ve davranış tedavisi faydalıdır. Aile anlaşmazlıkları ve DEHB birbirlerini kötüleştirir. Bu kısır döngüyü kırmak, anne-baba depresyonu, eş geçimsizliği, gerginlik ve şiddet gibi aile sorunları üzerinde durmak başlangıç noktası olabilir.