Çocuklarda dil bozuklukları çocuklarda iletişim bozuklukları çocuklarda konuşma bozuklukları çocuklarda konuşma terapisi çocuklarda dil terapisi


Çocuğun dil, iletişim alanında ve sosyal alanlarda gösterdiği sorunların niteliği ve şiddetine, çocuğun yaşına, diğer gelişim alanlarındaki düzeyine, bilişsel işlevlerine göre tedavi planı oluşturulur. Tedavinin yönteminde ailenin öncelikleri ve genel alışkanlıkları, tedavi motivasyonları da belirleyici olabilir. Öte yandan, tedavi hizmetini verecek kurum ve uzmanların yeterliliği ve ulaşılabilirliği de önemli bir etken olmaktadır.

Çocuk psikiyatrisi uzmanının ayrıntılı psikiyatrik değerlendirmesinden sonra, dil ve iletişim sorununa yol açan nedenlere yönelik tedavi planlanır. Örneğin, yaygın gelişimsel bozukluk varlığında özel eğitim ve ilaç tedavileri öncelikli olabilir. Geçici bir fizyolojik kekemelik düşünüldüğünde ailenin dikkat etmesi istenen tutum ve davranışlar öğretilebilir ve çocuk takibe alınabilir. Sesin yapısıyla ilgili sorunlarda konuşma terapisi oldukça etkili olabilir.

Tedavi sürecinde hemen her zaman anne babaya da görev düşer. Ev ödevleri tedavinin kaçınılmaz parçalarıdır. Konuşma sorununa yol açan temel probleme bağlı olarak ya da konuşma sorununa bağlı olarak gelişen diğer psikiyatrik sorunlar (örn. sosyal içe çekilme, kaygılar, mutsuzluk, özgüven sorunları, akran ilişkilerinde sorunlar, sinirlilik vb.) mutlaka ele alınır ve gerekli tedaviler planlanır.