zeka testiZeka testi, beynin farklı işlevlerini ölçerek yapılan, performansa dayalı bir testtir. Dünyada uygulanan farklı testler olmasına rağmen Türkiye’de çoğunlukla, uluslararası alanda güvenirliği ve Türkiye’ye uyarlaması yapılmış olan Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölceği (WISC) uygulanır. Testin uygulama öğretimlerini Türk Psikologlar Derneği yürütmekte ve sertifikalandırmaktadır.

Testin süresi yaşa göre faklılık gösterir

Test, 6-16 yaş grubundaki çocuk ve gençlere uygulanabilir. Soru-cevap ve masa başında yapılan uygulamalar yoluyla yapılır, yaklaşık 1 saat sürer fakat bu sure, yaşa göre farklılık gösterebilir. Test, zeka puanını bulmaya yarasa da uzmanlar tarafından daha çok çocuğun yaşadığı özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, zekaya bağlı öğrenme problemleri gibi sıkıntıları tanımlamaya yardımda veya rehabilitasyon, eğitim programı hazırlamada kullanılır.

Test sonucunda eğitim geçmişi ve kültürel etmenlere bağlı sözel beceriler ve sözel olmayan somut durumlara verilen tepkiler yoluyla performans becerileri ölçülür ve bu beceriler zeka puanının elde edilmesini sağlar. Sözel ve performans becerilerin birbirleriyle olan ilişkisi, zeka puanından daha önemli bir veridir. Çünkü, testin uygulanmasını engelleyen özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, ruhsal problem, geç konuşma gibi durumlar sonucu olumsuz etkileyebilir ve çocuk bu alanlarda eğitime tabi tutulur ve test tekrar edilirse sözel beceriler ve performans becerileri yükseleceğinden, çocuk teste daha yüksek beceri ile katılır, zeka puanı ise yükselir.

Aileler eğitim sonrası yapılan ikinci testte zeka puanının yükselmesini, çocuğun zekasının arttığı yönünde yorumlarlar fakat zeka arttırılabilir veya düşürebilir bir yapıda değildir. Testin zekaya bağlı performans ile ölçülmesi, eğitim sürecinde performansı etkileyen olumsuz durumun ortadan kalkması test sonucunu da etkiler.