Çocuğa tokat atmak Çocuk disiplininde tokat Çocuğa tokat atarak disiplin etmek Tokat çocuğu nasıl etkiler? 10 aylık bebeklerde disiplin 10 aylık bebeklerde 10 aylık bebekleri disipline etmek bebek disiplini


Nesilden nesile geçen dayak olayı, araştırmacılar tarafından göstermiştir ki hiçbir zaman dayak disiplin konusunda işe yaramamıştır ve yaramayacaktır. Dayak yiyen çocuk, yaptığı harekete sadece dayak riski devam ettiği sürece ara verir. Dayak riskinin ortadan kalktığını hissettiği anda yeniden hareketi tekrarlar. Çoğunlukla kendilerine vuran insanlara itaat etmek veya uymak istemezler. Disiplinin asıl amacı olan doğru ile yanlış arasındaki farkı öğrenemezler (sadece ne için dayak yiyeceklerini, ne için dayak yemeyeceklerini öğrenirler).

Dayak aynca birçok negatif etkiye de sahiptir. Mesela bunlardan biri, dayak şiddeti öğretir. Çocuğunu ya da karısını döven birçok insan zamanında kendisi de dayak yemiştir. Bir akranına vuran bir çocuğa, bunu nereden öğrendiğini sorarsanız “annemden öğrendim”cevabını alırsınız.

Kimisi için de dayak, tartışmaları çözmenin tek yolunun kaba kuvvet olduğunu öğretir. Ve çocuğun hayal kırıklıkları ve sinirle başa çıkabileceği daha ılımlı alternatif yolları öğrenmekten alıkoyar. Aynı zamanda gücün kötüye kullanılmasını da gösterir (güçlünün, güçsüze karşı).

Tabii bir de istenmeden de olsa sinirle yapıldığında, çocuğun yaralanmasına sebep olabilir. Siniriniz geçtikten sonra dayak, daha az fiziksel hasara neden olur, ancak olayın sıcaklığı geçtikten sonra olması daha fazla soru uyandırıcıdır. Şu kesindir ki daha vahşi olarak alınır ve hareketin düzeltilmesinde çok daha az etkilidir.