gece-korkusu-cocugunuzun-kabusu-olabilir-4181749Hayvanat bahçesindeki kutup ayısı, sallanan örüm­cek, yatağın altındaki tozlu tavşancık, çamaşır ma­kinesi, sağlık kamyonu, tuvalet deliğinden dönerek akan su, hikâye kitabındaki cadı- bütün bunlar iki yaşındaki bir çocuğu korkutmak için yeterli potan­siyele sahiptirler.

Çocuğunuz, aklından geçen kor­ku yaratabilecek nitelikteki herhangi bir şeyi, kolay­ca unutabilir. Henüz korkusuna neden olan nesne­ye karşı koyarak, onun ortaya çıkma ihtimalinin te­rör duygusunu yaşamaktadır, hayali devlerin varlı­ğında olduğu gibi. Hatta çocuğunuzun hissi tepkileri ki bunlar ko­layca yön değiştirebilirler, onun için gerçek korku­sunun kaynağından daha korkutucu olabilir. Çocu­ğunuz daha küçükken ve bir şeyden korktuğu için ağladığında, neler olduğunu anlamak için yeterli kendinin farkında olma duygusuna sahip değildi. Şimdi çocuğunuz daha büyük olduğundan, korktu­ğunu ve bu korkuya neyin neden olduğunu bilir. Bu nedenle o anda ne söylerseniz söyleyin onun ken­dini rahat hissetmesini sağlayamazsınız. Aynı za­manda, çocuğunuz yeteri kadar hissi deneyim ya da “Daha önceden de korktum ve bunun üstesinden geldim.” diyecek kaynaklan yaşamamıştır. Bildiği tek şey, kendini kontrolden çıkmış gibi hissettiği ve bunun onu korkuttuğudur.

Çocuğunuzda eğer bu duygular, herhangi bir Korkunun kaynağıyla yüzleşmesine rağmen, tekrar tekrar ortaya çıkarsa, garip şeyi kabul etmek ve kor­kuya neden olan her ne ise onunla karşılaşmak yerine, fobi haline gelene kadar korkunun kendisine odaklanabilir. Fobi, bir şeye karşı duyulan inatçı, mantıksız korkudur. Seyrek olarak ortaya çıkmasının yanı sıra, iki il üç yaş arasındaki çocukların yarısından fazlasından en azından bir tane fobi görülür. Ve bu inatçı korkuları besleyen, onların gelişen hayal güçleridir. İki yaşındaki çocuklarda görülen en yaygın fobi, köpeklere karşıdır. Komşunuzun kocaman köpeğini gezdirdiğini ve köpeğin çocuğunuza doğru bir hamle yaptığını farz edelim. Bu köpeği her gördüğü zaman korkabilir. Ama sonra hayal gücü devreye girer ve herhangi bir köpek gördüğünde, bu köpekten de korkar. Köpeklere karşı olan korku o kadar artar ki, böylece belirli bir mesafede köpek görür ya da havladığını duyarsa korkmaya başlar. Köpek resimlerine bakmaktan ya da bir köpeğin gece odasına gelip onu ısıracağından korkmaya başlar. Önemli olan çocuğunuzun korkularına ciddi bir şekilde yaklaşmanız ve onları mantıklı hale getirmeye çalışmamanız ya da onlara sahip olduğu için çocuğunuzun kendisini kötü hissetmesine neden olmamanızdır. Çocuğunuzun ağzından…