Acıbadem Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hallaçoğlu, ebeveynlerin en çok karşılaştığı sorunların başında gelen iştahsızlık konusunda bilgi verdi.

İştahsızlığın üstesinden nasıl gelecekleri hakkında ipuçları paylaşan Hallaçoğlu, ebeveynlere önerilerde bulundu. Bütün insanların yaşlarına ve ihtiyaçlarına göre değişken iştaha sahip olduklarını belirten Hallaçoğlu, iştahı yemek yenilen ortam, gıdanın görünümü-sunuluş şekli, daha önceki deneyimler ve o toplumun yemek kültürü etkiler doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

İştahsızlığın “açlık hissine duyarsız kalmak” şeklinde ifade edildiğini vurgulayan Hallaçoğlu, çocuklarda ise iştahsızlığın kendini daha çok yemek seçme şeklinde gösteren bir sorun olduğunu, ebeveynlerin çocuk doktorlarına en sık başvurma nedenlerinden birisinin bu olduğu kaydetti. Hallaçoğlu, çocuklarda iştahsızlığın ek gıdalara geçiş döneminden, ilköğretimin ortalarına kadar ve sıklıkla da 9 ay-2 yaş arasında yaşanan bir durum olduğunu belirtti.

“3 HAFTADAN DAHA UZUN İŞTAH KAYBI ALARM NEDENİ”

Hallaçoğlu, diş çıkarma, katı ve yeni gıdalara başlama ya da bir yaşından sonra büyüme hızının yavaşlaması ile öncesine göre enerji ihtiyacının azaldığı durumlarda iştahta doğal bir azalma olduğunun altını çizdi. Bunun yanı sıra çeşitli hastalıklar nedeniyle de bir süre için geçici iştah kayıpları gözlenebildiğini vurgulayan Hallaçoğlu, “Ancak 3 haftadan daha uzun devam eden iştah kayıplarında ve yapılan takipler sonucunda çocuğun büyüme gelişmesinde gerilemeye neden olan bir iştah kaybı varsa altta yatan bir sorun (demir eksikliği, reflü, idrar yolu enfeksiyonları, çölyak hastalığı, tiroid bezi bozuklukları vb.) olup olmadığının çeşitli tetkiklerle araştırılması gerekebilir” dedi.