atıştırmaBu sözü çocuğu biraz büyüyen hemen her anne duymuştur. Kurulu bir sofra düzeninden ziyade ekmek arasına konmuş olan yiyeceği tercih eden bu çocuklar, genellikle yemek ihtiyaçlarını bu şekilde giderebildiklerinden sofra düzenine gereksiz gözüyle bakarlar. Bu tarz çocukların dışarıda daha ziyade fast-food yemekleri tercih ettikleri görülür. Sürekli ekmek arası tercihi çocuk için sakıncalıdır. Çünkü çocuk öncelikle iştahı kapanacağından veya karnı doyacağından ailesi ile sofraya oturmak istemez. Ayrıca bu durum fizyolojik olarak da sakıncalıdır ve çocuğun sağlıklı büyümesine engel teşkil eder.

Bu şekilde çocuk zamanla aile ile birlikteliği sağlayan temel unsurlardan olan yemek düzeninden uzaklaştığından, aile sıcaklığını hissedemeyebilir. Ailenin bütünlük anlayışından zamanla uzaklaşabilir. Sağlıksız büyüyen bu çocukları bu davranışlarından vazgeçirebilmek için; bu isteklerine cevap verme işlemini gitgide azaltmalıyız ve zamal}la da tamamen ortadan kaldırmalıyız. Bunun dışında ailenin birlikte olabildiği hemen her sofrada, çocuğun beğenerek yediği bir yemeğin bulunması istifadeli olabilir. Ayrıca yemek sofrasında tartışmaların olmamasına ve ortamın eğlenceli olmasına dikkat edildiği takdirde çocuk zamanla ayakta atıştırmak yerine ailesi ile birlikte sofraya oturmayı tercih edecektir.