Bebeklerde hidrosefali nasıl bir hastalıktır? Bebeklerde hidrosefali belirtileri nelerdir? Bebeklerde hidrosefali nasıl tedavi edilir? Bebeklerde kafa büyümesinin nedenleri nelerdir?


Hidrosefali, kafa içindeki su miktarının artması ile meydana gelen durumları açıklayan bir sorundur. Bu sorun ile dünyaya gelen bir bebekte, beyinin, beyin omurilik sıvsı üretme yeteneği ile o sıvıyı emme yeteneği arasında ciddi bir dengesizlik durumu vardır.

Hidrosefali sorunu ile doğan bebekte, beyin omurilik sıvıs birikimi olur ve bu da ilk akla gelen, kafa büyümesine neden olur. Bu sorun, her toplulukta farklı oranlarda karşımıza çıkar, ancak ortalama miktar 1000 doğumda 1 vaka olarak görülür.

Hidrosefalinin en belirgin semptomu anormal derece büyümüş bir kafadır. Çok sık olmasa da, bazı bebekler henüz anne karnındayken, başının normal doğumu olanaksız kılacak kadar büyüdüğü de görülebilir. Genel olarak görülen ise, doğum sırasında kafa orantısının normal olması, ancak doğumdan sonra hemen hızlı bir şekilde kafa büyümesidir.

Hidrosefalinin, diğer bozukluklardan ayırt edilmesi ve nedeninin araştırılmasında, bilgisayarlı temografi, manyetik rezonans ve ultrasonografi yöntemleri kullanılmaktadır. Bilgisayarlı temografide, beyin dokusu, X ışınları ile bilgisayar ortamında değerlendirilir. Bu yöntem çok sık kullanılır ve en etkin yollardan biridir. Manyetik rezonans, bilgisayarlı temografi ile benzer olmasında rağmen, burada kullanan X ışınları yerine radyo dalgalarıdır ve çok güçlü manyetik alan kullanılması ile görünteleme elde edilir. Beyin omirilik sıvısının dolaşım yolununun gözükmesi açısından kullanılan en etkin yoldur. Ultrasonografi, yüksek frekanslı ses dalgaları ile kafa içindeki oluşumların gözükebilmesi için kullanılan yöntemdir. Doğum öncesinde, anne karnında bulunan bebeğin değerlendirilmesi için kullanılan en geçerli yoldur. Bu sürede, hidrosefali tanısının konulmasında oldukça etkilidir. Doğum sonrasında, bebeklerde bıngıldak kapanıncaya kadar, beyin boşluklarını göstermede kullanılır ve hidrosefalinin tanısında hem etkin hem de ucuz bir yöntem olarak bilinir. Yaş ilerledikçe, bıngıldak kapanacağı için bu yöntem tercih edilmez.