yalan2Yalan

Yalan insanların doğruyu açıklamak istemediklerinde ya da bir olayı örfbas etmek istediklerinde söylenen, yazı ile ifade edilen bir durumdur. Insanların yalan söyleme nedeni gerçeği gizlemek istemelerinden kaynaklanmaktadır.

Ebeveynlerin tümü çocuklarının doğrucu olmalarını istemektedirler. Ama yeni konuşmaya başlayan çocuklarda oldukça geniş bir hayal dünyası bulunmaktadır ve bu nedenle sürekli gerçek olmayan hikayeler üretirler. Oldukça küçük yaşta olan çocukların bu tür davranışlarda bulunmaları normal karşılanmalı ve olumsuz tepkilerde bulunulmamalıdır. Çocuğunuzun küçük yaşlarda söylediği bu yalanlar onun zeka seviyesini gösterir. Hayal dünyası geniş olan çocuklar oldukça farklı hikayeler anlatarak bunlar ile gerçek yaşam arasındaki bağı kurmaya çalışırlar. Bu da çocuğun gelişim süresinde önemli rol oynar ve bunları yalan olarak kabul etmemek gerekir.

Çocukların küçük yaşlarda söyledikleri gerçek olmayan sözleri yalan olarak değerlendirmek yanlış olur. Çünkü gerçeği doğruyu ayırt edemeyecek yaşta olan çocukların sözlerinin doğruluğu elbette kanıtlanmaya çalışılmamalıdır. Küçük yaşta olan çocuklar hatalarını gizlemek için bunları başkalarının üstüne atmayı uygun görürler. Bu olay onlar için küçük birer oyundur. Suçluluk duygusu onlarda henüz tam olarak gelişmemiştir. Bu nedenle hata yaptıklarını düşünmezler.

Çocukların normal davranışları içerisinde de yalan söyledikleri gözlenmektedir. Bunun nedeni ise çocuğun normalin dışına çıkmak istemesinden kaynaklanmaktadır. Bu şekilde çocuk çevresindeki insanların onunla daha çok ilgileneceğini düşünür. Bu nedenle en çok yalanlar annelere ve babalara söylenir. Suç işlediklerini bildikleri konularda da yalan söylemekten çekinmezler. Küçük çocukların oldukça hoşlandıkları bir durum da, aileleri tarafından takdir edilmeleridir, bunun olması içinde yalan söyledikleri görülmektedir.