hiperaktiviteBatı toplumlarında ve özellikle A.B.D ‘de DEHB tanısının fazlaca konduğu tartışmaları sürerken, malesef ülkemizde Çocuk Ruh Sağlığı uzmanı sayısındaki yetersizlik bu çocuklardan önemli bir kısmının zamanında tanınma ve gerekli tedavi programına alınmasını engellemektedir. Toplumumuzdaki hiperaktivite konusunda yanlış ve eksik bilgilerin tedaviyi engelleyici veya geciktirici bir yanı vardır. Halk arasında DEHB belirtileri yanlış bir şekilde üstün zekalı olma, şımarıklık, terbiyesizlik, tembellik ve huysuzluk gibi terimlerle izah edilmeye çalışılır. Dolayısıyla belirtileri görmezlikten gelmeden, şiddet uygulamaya kadar geniş bir yelpazede çözüm aranır.

Belirtileri bu sorunun yansımaları olarak görmek yerine suçlu aramak ve sonunda çocuğu cezalandırmak aslında en büyük çözümsüzlüğü üretmek demektir. Anne babaların sürekli birbirlerini suçlayarak “adeta sorunun nedeni ben değilim” mesajını vermeye çalışmaları, ev içindeki huzuru bozarak çocuğa ulaşmamızı daha da güçleştirir. Başta eğitimciler olmak üzere çocukla ilgili her kesimin DEHB hekkında temel bilgilere sahip olması gerekir. Toplumda yaygınlığı hiç de azımsanmayacak oranda olan bu sağlık ve eğitim sorununun erken teşhisi ve tedavisi, anne-baba-çocuk üçgeninde oluşacak yanlış tutumların en aza indirilmesini sağlar.

Tedavi
DEHB kişinin tüm yaşamını etkileyen bir sorundur. Bu nedenle böyle bir çocuğa sahip olan anne ve babaların ve çocukla ilgilenen eğitimcilerin öncelikle sorunun yaşam alanındaki etkilerini bilmelerini ve buna göre yaklaşımlar sergilemeleri gerekir. Tedavinin ilk şartı, aile okul ve hekim arasında sıkı işbirliğidir. Çünkü DEHB evde olduğu kadar okulda da soruunn yaşanmasına neden olur. Öğrenmeyle ilgili sorunlar yanında arkadaş ilişkilerinde yaşanan sorunlar ve kurallara uyma güçlüğü aile ve okulun ortak ve sağlıklı yaklaşımlarıyla aşılabilir. Öncelikle ailenin ve eğitimcilerin DEHB hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Çünkü çocukta var olan sorunların nedenlerini başka yerde aramak, çözüm üretmeyi engellediği gibi, telafisi mümkün olmayan yanlış yaklaşımlar sergilemesine neden olacaktır. Çocukla ilgili sorunlarımızı düzeltebilmek için DEHB belirtilerini yanlış yorumlamamak gerkir. Çocuğun davranışlarını ya da derslerle ilgili zorluğunu yaramazlık ya da tembellik olarak yorumlayan anne babalar çocukla ilişkilerinin bozacak derecede sürekli ceza verme eğilimindedirler.