Bebek sağlığı UNICEF Türkiye’de bebek araştırması Türkiye’nin bebek sağlığı verileri


Temel bebek sağlığı verilerine baktığımızda da Türkiye henüz dünya ortalamasını ancak yakalayabilmektedir. Ancak verilerdeki iyileşme hızı açısından dünyada önde giden ülkeler arasındadır. Bebek ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve topluma ulaştırılması için temel sağlık hizmetlerinin de yeterli düzeye ulaştığını görmek gerekli olacaktır.

Tablo 1′ de temel sağlık göstergeleri sunulmuştur. (http:/ /unicef.org) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan fakirlik konulu bir araştırmanın sonuçlarına göre, nüfusun% 1.29’u açlık sınırının altında yaşarken, % 25.6’sı ise fakirlik sınırının altında yaşamaktadır. Fakirlik sınırının altında yaşayanların oranı kırsal kesimde % 40′ a çıkmaktadır.

UNICEF’ in 2005 raporuna göre Türkiye’ de çocuk sağlığı ile ilgili birtakım sorunlar ön plana çıkmaktadır. Kırsal kesimde halen çocuk ölüm oranları yüksektir ve okullaşma oranı yetersizdir. Özellikle kız çocuklarının okula gitme oranları oldukça düşük düzeydedir. Okul sayıları halen yetersizdir. Bazı kentler ve köylerde bir sınıfa 100’den fazla öğrenci düşmektedir.

Çocuk yaşta evlilik ve gebelik belli yörelerde halen önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Aşılanma oranlarının daha yüksek düzeylere ulaştırılması gereklidir. Olumlu gelişmeler de yaşanmaya başlamıştır. Emzirme oranları beş yıl içinde iki katına çıkmıştır. Çocuk ölüm oranı hızı belirgin bir düşüş içindedir. Hastanedeki doğumların % 70’inden fazlası “bebek dostu” hastanelerde gerçekleşmektedir. 250.000 anne UNICEF tarafından organize edilen “ebeveynlik eğitimi”ni almıştır. 1998 yılından bu yana Türkiye’ de çocuk felci vakası görülmemiştir. Tüm okul çocukları kızamık aşısı olmuştur. Evlerin % 64’ünde iyotlu tuz kullanılmaktadır. Kampanyalarla kız çocuklarının okula gitme oranları hızla artmaya başlamıştır.