kalp

doğuştan gelen kalp hastalıkları


Kalbin yapısı

Normal kalp yumruktan biraz büyük, kas yapısında güçlü bir pompadır. Ortalama günde 100,000 kez kasılarak, 8000 litre kanı sürekli olarak dolaşıma pompalar.

Kalp dört boşluktan oluşur. Üstte sağ ve sol olmak üzere iki kulakçık, altta ise sağ ve sol olmak üzere iki karıncık vardır.

Kalpte dört kapak bulunur: Triküspid kapak sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında,pulmoner kapak sağ karıncık ile akciğere kan taşıyan büyük damar (pulmoner arter ) arasında, mitral kapak sol kulakçık ile sol karıncık arasında ve aort kapağı sol karıncık ile ana atar damar / şah damarı ( aort ) arasında bulunur.

Kalbin çalışması

Organlardan gelen ve oksijeni az olan kirli kan toplar damar ile sağ kulakçığa dökülür, buradan triküspid kapak aracılığı ile sağ karıncığa geçer. Sağ karıncık kirli kanı pulmoner kapaktan pulmoner arter aracılığı ile akciğere pompalar. Akciğerlere gelen kan oksijenden zenginleşir. Oksijenden zenginleşen temiz kan, akciğer toplardamarları ile sol kulakçığa ,buradan da mitral kapak aracılığı ile sol karıncığa geçer. Sol karıncığa gelen temiz kan aort kapağından geçerek aort aracılığı ile tüm organlara pompalanır. Sol karıncıktaki kanın basıncı kolda ölçülen kan basıncına eşittir.

Doğuştan kalp hastalığı

Doğuştan kalp hastalığı kalpte doğum sırasında bulunan yapısal bir bozukluktur ve genellikle hamileliğin erken evrelerinde organların gelişmeye başladığı dönemde oluşur. Doğuştan kalp hastalıkları, kulakçıklar veya karıncıklar arasındaki küçük / büyük deliklikler veya kapaklardaki hafif / ağır darlıklar şeklinde olabileceği gibi, kulakçık veya karıncıklardan bir veya birden fazlasının olmaması gibi çok ağır bozukluklar şeklinde de olabilir.