Çocuk doktoru çocuk hekimi koruyucu hekimlik bebek doktoru


Çocuk doktoru olmanın en güzel özelliklerinden birisi de bebeklikten genç erişkinliğe kadar olan büyüme ve gelişme sürecini izleme olanağıdır. Ancak bu özellik, çocuk doktoruna koruyucu hekimlik ile ilgili ek sorumluluklar getirmektedir.

Çocuk doktorunun görevi sadece hastalıkların tedavisi değil, sağlıklı bebek ve çocuk kontrolleri ve aşı uygulamaları sırasında aileleri temel koruyucu hekimlik konularında bilgilendirmek olmalıdır. Bu konu, Amerika Birleşik Devletleri’nde verilen pediatri (çocuk sağlığı ve hastalıkları) asistanlık eğitimi sırasında “yaşa özel koruyucu yönlendirme” (anticipatory guidance) başlığı altında vurgulanmakta ve Amerikan Pediatri Akademisi (American Academy of Pediatrics) bu alanda çok aktif çalışma ve kampanyalar yapmaktadır.

Bu çalışmaların çıkış noktası dünyada her yıl pek çok çocuğun önlenebilir kaza ve zehirlenme gibi nedenlerle kaybedildiği gerçeğidir. Bu yazıda anne babalara birtakım özet bilgiler vererek bu konudaki bilinci artırmayı ve çocuk emniyetine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bazı emniyet önlemleri çocuğun yaşı ile doğrudan ilgili olmakla beraber, bazıları da genellenebilmektedir.