sarılık ve suçiçeğiHepatitin kelime anlamı kısaca karaciğer iltihabıdır. Halk arasında daha çok sarılık diye bilinen bu hastalık grubu, günümüzde bilinen 6 farklı tip Hepatit virüsü dediğimiz mikroplar tarafından oluşturulan bulaşıcı hastalıklardır. Bunlardan toplum sağlığını en çok etkileyen 2 tanesi, yani A ve B hepatitler sizlerin de daha aşina olduğu sarılık tipleridir. Maalesef henüz aşı ile korunma yöntemi olmayan Hepatit C ise en sık kronikleşen ve en tehlikeli olan hepatit tipidir. Hepatit tiplerini klinik belirtilerle ayırt etmek mümkün değildir, ancak kan testleri ile kesin tanı konulabilir.

Hepatit B

Halk arasında “sarılık” adı ile bilinen ve karaciğerin iltihabı şeklinde kendini gösteren, hepatit B virüsünün neden olduğu kronikleşebilen, bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Virüs ile temas ettikten yaklaşık 2-6 ay sonra halsizlik, iştah kaybı, bulantı, deride ve göz aklarında sararma, idrar renginde koyulaşma, karın ağrısı gibi belirtiler gözlenir. Bazı vakalarda hiçbir belirti görülmeyebilir. Hepatit B virüsü, başlıca kan olmak üzere birçok vücut salgılarımızda bulunur. Hepatit B’nin Hepatit A ‘dan en önemli farkı %10 oranında taşıyıvıcılık bırakması ve kan yoluyla veya cinsel temas ile bulaşmasıdır. Taşıyıcıların bir kısmı da ileri yıllarda ne yazık ki siroz veya KC kanseri nedeniyle hayatlarını kaybedebilmektedirler.

Toplumumuz için sevindirici olan birşey bu tehlikeli hastalığın aşısının Sağlık Bakanlığımız tarafından da mecburi aşılar kapsamına alınmış olmasıdır. Hepatit B aşısı annede gebelikte tespit edilmiş taşıyıcılık yoksa doğumdan itibaren ilk 2 ay içinde herhangi bir zamanda yapılabilir. Annede taşıyıcılık olması halinde aşının ve ayrca koruyucu ilacın doğumdan hemen sonra ilk 24 saat içinde yapılması gerekmektedir. Ama bu aşının doğumdan itibaren yapılması biz çocuk hekimlerini her zaman daha rahatlatır. Bu aşı ileri yaşlarda yapılamaz mı derseniz, daha önceden aşılanmamış herkesin her yaşta bu aşıyı olması mümkündür. Ancak doğumdan itibaren olmayan aşılamalarda önce kan testi ile bireyin hepatit B taşıyıcısı olup-olmadığı değerlendirilmelidir.