Bebeklerde rahim içi büyüme gelişme geriliği IUGR anne karnında bebek gelişimi anne karnında yetersiz gelişim


İlk bebeğim prematüre olmamakla beraber,iki buçuk kilonun biraz altında doğmuştu. Doktor bunun, rahim içi büyüme gelişme geriliğine bağlı olduğunu söyledi. Bu, zeka özürlü olacağı anlamına mı gelir?

Kulağa garip gelse de, çoğu zaman IUGR şeklinde kısaltılan, rahim içi büyüme gelişme geriliğinin, doğum sonrası herhangi bir fiziksel ya da zihinsel gerilikle ilgisi yoktur, sadece rahim içinde geçirilen süredeki büyüme geriliğini tanımlar. IUGR’lı bebeklerin büyük bir çoğunluğu,normal bir IQ ve nörolojik işlevlere sahiptir.

IUGR; doğanın, rahim içinde belirli bir sebepten dolayı plasenta yolu ile yeterli besin kaynağından yoksun olan bir fetusun hayatta kalabilmesini sağlamaya yönelik bir düzenlemesi şeklinde algılanabilir. Boyutlardaki küçülme, bebeğin bu azalmış besin alımı ile geçinmesine yaramaktadır. Doktorlar bu koruyucu mekanizmanın,plasenta istenen seviyede çalışmadığı ve besinlerin bebeğe geçişinin sınırlı kaldığı durumlarda ya da annenin beslenmesinin, kötü diyete,sigara içimine, hastalığa yada bilinmeyen başka etkenlere bağlı olarak, yetersiz kalmasına bağlı olarak devreye girdiğini düşünmektedirler.

Bebeğin beyni de, hayatta kalmaya yönelik bu mekanizma sayesinde, çoğu zaman mevcut besinsel kaynaktan, payına düşenden fazlasını alarak normal gelişimini sürdürmek şeklinde korunmaktadır. Bu nedenledir ki, IUGR’lı bebeklerin birçoğunda normal büyüklükteki yeni doğanlardakilerden bile fazla olacak şekilde, başın gövdeye oranla büyük olduğu gözlenir.